Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kiedy pielęgniarki wystawią recepty

www.serwiszoz.pl | 2016-01-05
Nowe uprawnienia pielęgniarek związane z możliwością wypisywania przez nie recept i skierowań na niektóre badania od 1 stycznia 2016 r. wynikają z ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Nowelizacja jest częścią tzw. pakietu kolejkowego. Przewiduje, że realizacja każdego z tych uprawnień obwarowana jest wieloma wymogami, które muszą spełnić pielęgniarki i położne.


Zmiana przepisów wzmacnia rolę pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia. Niebagatelną rolę muszą zatem spełnić podmioty, które będą organizować kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. Istotna rola przypada Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, które jest zobligowane do przygotowania programu kształcenia w porozumieniu z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz uzyskania zatwierdzenia programu przez ministra zdrowia.

Ustawa co prawda nie zobowiązuje pielęgniarek i położnych do ukończenia stosownych szkoleń – jest to wyłącznie ich uprawnienie. Jednak część personelu pielęgniarskiego i położniczego z wyższym wykształceniem na skutek presji ze strony pacjentów i  podmiotów leczniczych uzna, że warto podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej to krok w dobrym kierunku. Propozycja rozszerzenia uprawnień pielęgniarek i położnych oparta jest na wzorcach niektórych państw Unii Europejskiej, które przynoszą wymierne efekty w systemie ochrony zdrowia. Uzasadnia to także fakt, że od wielu lat kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce odbywa się w ramach szkolnictwa wyższego, co podnosi rangę tych autonomicznych zawodów. Obecnie łącznie pielęgniarki i położne mające dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo pierwszego i drugiego stopnia to połowa zarejestrowanych aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

Anna Błażejczyk, prawnik, specjalista z zakresu ochrony zdrowia oraz prawa medycznego

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej