Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wydłużono czas na wystawienie karty DiLO

serwiszoz.pl | 2015-12-15

 
Świadczeniodawcy od 1 grudnia będą mieli m.in. obowiązek przekazywania do NFZ daty wykonania badania diagnostycznego, za pomocą którego potwierdzono nowotwór, a także daty decyzji o założeniu karty onkologicznej. Od tej daty medycy będą mieli 3 dni na jej wystawienie.


Wprowadzono nowy wzór karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty i leczenia onkologicznego). Jest on bardzo zbliżony do dotychczas obowiązującego szablonu, a wprowadzone zmiany stanowią jedynie dostosowanie wzoru karty do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w którym został zmieniony skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i koordynującego proces leczenia.
W przypadku nowotworów centralnego układu nerwowego, które w klasyfikacji histopatologicznej i onkologicznej są niezłośliwe, choć często w praktyce klinicznej okazują się złośliwe, oraz w przypadku chorób układu krwiotwórczego konieczne jest podjęcie leczenia onkologicznego w hematologii, dlatego zmiany zaproponowane w nowym wzorze karty diagnostyki i leczenia onkologicznego mają na celu dołączenie odpowiadających tym wskazanym jednostkom chorobowym kodów rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, w ramach których możliwe są wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, prowadzenie diagnostyki wstępnej i pogłębionej oraz leczenie onkologiczne.

Dorota Kaczmarczyk, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl
 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej