Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak optymalizować koszty wynagrodzeń personelu

serwiszoz.pl | 2015-12-07


Większość placówek, mimo ujemnego wyniku finansowego, przeznacza na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich możliwości finansowe. Wzrost kosztów osobowych pochłania niemal cały ewentualny zysk ze zwiększających się kontraktów z NFZ (źródło: Informacja o wynikach kontroli, Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej z 22 lipca 2015 r.).

Jednym z podstawowych założeń programów naprawczych była m.in. zmiana warunków wynagradzania kadry medycznej. Do obniżenia kosztów działania placówek miała doprowadzić zmiana formy zatrudnienia personelu medycznego z umów o pracę na rzecz kontraktów (tj. umów cywilnoprawnych).Wciąż brakuje jednak przejrzystych zasad ustalania stawek wynagradzania lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych, dlatego takie rozwiązania nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty.
Negocjacje z potencjalnym pracownikiem – lekarzem to np. rozmowa o kosztach dojazdu do pracy. Medycy często argumentują: „żeby mi się opłacało i żebym miał pokryty dojazd, proponuję stawkę X za godzinę”. Niestety podczas tych negocjacji lekarze mają silniejszą pozycję od kierowników podmiotów leczniczych. To kierownikom bardziej zależy na lekarzach, jako pracownikach, i często zgadzają się na ich oczekiwania finansowe. Wynika to z luki pokoleniowej.

Piotr Miadziołko, dyrektor SP ZOZ w Gostyniu, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, sekretarz Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej