Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak udzielać odpoczynków dobowych i tygodniowych

serwis.zoz.pl | 2015-11-26

                          

Pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Jedenaście godzin nieprzerwanego odpoczynku powinno być zapewnione w każdej dobie. Doba pracownicza nie pokrywa się z zegarową i oznacza 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku dobowego powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. Odpoczynek dobowy nie ma charakteru przeciętnego, a więc nie można udzielić go w innym dniu czy zrekompensować dodatkiem. Musi być bezwzględnie zapewniony w ramach każdej doby pracowniczej.

Ponieważ przepisy ustawy o działalności leczniczej nie gwarantują prawa do wynagrodzenia za czas wolny udzielony pracownikowi po dyżurze, pracownikowi nie należy się wynagrodzenie za ten czas.

Joanna Kaleta

adwokat, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej