Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak ustalać cenę usługi medycznej

serwiszoz.pl | 2015-11-25
Ceny oferowanych usług zdrowotnych mogą być kształtowane w dowolny sposób. Należy jednak dążyć do tego, aby były oparte na rzetelnych wyliczeniach, choćby dlatego, żeby właściciel miał świadomość, ile wynosi jego marża. Trudno jest prowadzić działalność gospodarczą bez świadomości ponoszonych kosztów.

Z punktu widzenia świadczeniodawcy problem ustalenia ceny jest wbrew pozorom niebagatelny, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i inni świadczący usługi medyczne nie mają świadomości, że cena (a więc wartość wynagrodzenia za świadczenie zdrowotne) musi spełniać kilka szczególnych cech. Jedną z nich jest zdolność do pokrycia wydatków ponoszonych w związku z udzielaniem tego świadczenia. Krótko mówiąc, aby prowadzić działalność zyskowną, należy pamiętać, aby pobierane od pacjentów wynagrodzenie było nie niższe niż wydatki związane z tym świadczeniem. Gdyby tak było, wówczas taka działalność byłaby z gruntu niedochodowa i nie prowadziłaby do oczekiwanego rozwoju przedsiębiorstwa.

Kalkulacja ceny usługi medycznej to żmudny proces, który wymaga od osób decyzyjnych przede wszystkim dokładnego rozeznania, co składa się na każdą usługę, jakie osoby są w nią zaangażowane, a także jakie składniki majątku (np. odczynniki chemiczne, sprzęt medyczny, opatrunki, druki) będą w nią zaangażowane. Im wyższy stopień skomplikowania świadczenia, tym trudniejsza praca kalkulacji kosztów, ale niestety tym również większa szansa na ustalenie poziomu ceny, która będzie decydowała o dochodowości działalności medycznej.

Dlaczego pracownicy sektora zdrowia nie kalkulują ceny usługi medycznej? Odpowiedzią na to pytanie prawdopodobnie jest brak wiedzy, jak taką kalkulacje przeprowadzić, co zrobić i co doliczyć, aby z jednej strony być konkurencyjnym wobec innych placówek, a z drugiej, aby stosując strategię niskiej ceny, przyciągnąć klienta (pacjenta) do skorzystania z usługi zdrowotnej.

Tekst powstał na podstawie badania pochodzącego z aplikacji allebadanie.pl.

Piotr Karniej

ekonomista, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej