Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe kryteria ustalania czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne

serwiszoz.pl | 2015-11-20


Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej przewiduje określenie sposobów i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania dotyczących ogółu świadczeń należących do leczenia szpitalnego i świadczeń wysokospecjalistycznych oraz - co stanowi nowość w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia - świadczenia inne niż szpitalne określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.


Ustalając dopuszczalny czas oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a więc mający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, poza kryterium stanu zdrowia, dotychczasowego przebiegu choroby oraz rokowań dotyczących dalszego przebiegu choroby, ma się także kierować rodzajem i stopniem niepełnosprawności świadczeniobiorcy. Katalog kryteriów został zatem rozszerzony.
Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej