Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co grozi lekarzowi za nietrzeźwość w pracy

serwiszoz.pl | 2015-11-10


Pracownika, który świadczył pracę w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, mogą spotkać daleko idące konsekwencje. Pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak odnieść się do uregulowań prawnych w zakresie odpowiedzialności pracowniczej nietrzeźwego lekarza lub pielęgniarki będących w pracy. Otóż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu.
Czy może jednak poddać pracownika badaniu alkomatem? Już samo zachowanie pracownika (np. awanturowanie się), a nawet wyczucie zapachu alkoholu może wzbudzać podejrzenie, że pracownik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Jeśli pracownik wyrazi na to zgodę, pracodawca może go zbadać alkomatem, przy czym pracownik może żądać, aby takie badanie zostało przeprowadzone w obecności osoby trzeciej. Z przebiegu badania należy sporządzić protokół.
W przypadku gdy pracownik odmówi poddania się badaniu alkomatem, pracodawca nie może stosować środków przymusu. W takiej sytuacji pracodawca może, choć przepisy nie nakładają na niego takiego obowiązku, żądać zbadania stanu trzeźwości pracownika przez policję.
Pracownik, który np. kwestionuje ocenę pracodawcy lub podważa miarodajność probierza trzeźwości stosowanego przez pracodawcę (np. z powodu braku atestu), może żądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości alkomatem przez policję, a nawet badania krwi. Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi wykonanie takiego badania, jeśli ten tego zażąda.

Greta Kanownik
kierownik Działu Administracji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej