Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja dowodem podczas kontroli

serwiszoz.pl | 2015-10-31


Dokumentacja medyczna powinna być uzupełniana na bieżąco i w sposób prawidłowy, bo to z niej wynikać będzie zasadność udzielonego świadczenia/wydania recepty i fakt udzielenia świadczenia.

Bieżące wypełnianie dokumentacji jest istotne, gdyż kontrolujący mają prawo zawiadomić o kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia kontroli, a kontrolując, mają prawo domagać się dostępu do dokumentacji medycznej. Świadczeniodawca ma obowiązek ją udostępnić. Kontroler ma prawo sporządzenia odpisów lub wyciągów z dokumentacji, a w przypadku gdy zachodzi obawa utraty dowodów – zamknąć i opieczętować dokumentację w oddzielnym pomieszczeniu w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę.
Argument, że kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej po 7 dniach od zawiadomienia o zamiarze kontroli, tak jak wynika to z przepisów ustawy 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, może być w tym przypadku chybiony ze względu na treść art. 79 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, zgodnie z którym zawiadomienia z wyprzedzeniem nie stosuje się, jeśli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne do zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa.
Anna Zubkowska-Rojszczak
adwokat

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej