Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Od 1 listopada zmiany w pakiecie onkologicznym

serwiszoz.pl | 2015-10-28


Od 1 listopada lekarz nie będzie musiał wystawiać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w momencie podjęcia decyzji o jej założeniu.

Będzie miał na to trzy dni od tego czasu.
Zmieni się także skład konsylium wymagany w przypadku leczenia pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub dorosłych na podstawie pakietu onkologicznego, m.in.:
• zrezygnowano z obligatoryjnego udziału lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej oraz rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej);
• jednocześnie zobowiązano świadczeniodawców do zapewnienia co najmniej 2 lekarzy specjalistów w dziedzinach onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci albo hematologii lub onkologii klinicznej, lub jednego specjalisty hematologii i jednego specjalisty onkologii klinicznej – w przypadku leczenia dorosłych.
W przypadku gdyby zdiagnozowanie pacjenta było możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego, określono maksymalny 28-dniowy termin (liczony od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia) na przeprowadzenie tego zabiegu oraz ustalenie planu leczenia przez konsylium.
Kolejne zmiany wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
Zgodnie z nią od 1 grudnia trzeba zgłaszać dodatkowe dane dotyczące leczenia na podstawie pakietu onkologicznego do NFZ za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji. Przykładowo, jeśli nowotwór złośliwy został potwierdzony badaniem diagnostyczno-leczniczniczym, lekarz będzie miał obowiązek zarejestrować i przekazać dane dotyczące daty wykonania takiego zabiegu, daty wpisu na listę oczekujących na ten zabieg, daty decyzji o założeniu karty onkologicznej, informacji o ocenie wyniku diagnostyki wstępnej.

Wypróbuj za darmo! Bezpłatne konto testowe na portalu serwiszoz.pl

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej