Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Podsumowanie V Forum Know Health

Forum Know Health | 2015-11-30

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w medycynie było tematem przewodnim piątej już edycji Forum Know Health organizowanego przez Data Techno Park. Odbyło się ono w dniach 26-27 listopada we Wrocławiu. List do uczestników Forum Know Health przysłał Prezydent RP Andrzej Duda. W liście tym Prezydent podkreślił rolę polskich instytucji oraz przedsiębiorstw realizujących zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Ideą V Forum Know Health była wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii IT w medycynie. Do udziału w niej zostali zaproszeni członkowie Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie oraz partnerzy zagraniczni klastra. W roli prelegentów i panelistów wystąpili wybitni polscy i zagraniczni eksperci oraz specjaliści z zakresu e-Zdrowia. Wśród wykładowców i uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli się m.in.: Prof. Mark Leys ze Światowej Organizacji Zdrowia, Prof. Krzysztof Składowski, Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej oraz prof. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Wykład inauguracyjny dotyczący wykorzystania technologii IT w sektorze ochrony zdrowia wygłosił Prof. Andrzej M. Fal, Dyrektor Programowy Know Health.

 

Podczas Forum Przedstawione zostały także zasady działania Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, którego koordynatorem jest Data Techno Park. W swoim założeniu klaster jest platformą innowacji i rozwoju dla firm branży IT-med. Platforma ta oparta jest na współpracy, wymianie wiedzy, doświadczeń i technologii. Jej  zadaniem jest  stworzenie nowoczesnych, konkurencyjnych usług dla sektora ochrony zdrowia.- mówi Romulad Litwin, Dyrektor Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie.

 

Kolejny blok tematyczny Know Health dotyczył onkologii. Podczas panelu dyskusyjnego eksperci odpowiedzieli m.in. na pytania, jakie wyzwania stawia przez świadczeniodawcami pakiet onkologiczny, przedstawili najlepsze praktyki wsparcia w tej dziedzinie oraz omówili priorytetowe obszary wsparcia IT w onkologii. Osobny blok stanowiły zagadnienia związane z telemedycyną, w tym głównie zdalnego monitoringu pacjenta, zarządzania procesem gojenia ran na odległość oraz o wymianie danych pomiędzy systemami elektronicznej dokumentacji medycznej, a urządzeniami mobilnymi.

 

W ostatnim dniu konferencji przedstawiono szczegółowe rozwiązania prezentowane przez członków klastra: system kompleksowego monitoringu fizjologicznego pacjentów do zastosowań klinicznych lub polowych, system digitalizacji danych, cyfrowe analizy obrazów biometrycznych na odległość, czy też zdalny system monitoringu płodu.

 

W czasie Gali Know Health odczytano list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników V Forum Know Health . „Sprawność funkcjonowania służby zdrowia w coraz większym stopniu zależy także od inwencji i profesjonalizmu inżynierów, informatyków oraz innych ekspertów z zakresu nowych technologii. Z prawdziwą satysfakcją odnotowuję sukcesy, jakie odnoszą w tym obszarze polskie ośrodki naukowo-badawcze, a także krajowe oraz inwestujące w Polsce przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw. Ich nowatorskie badania i wdrożenia pozwalają odnosić coraz więcej zwycięstw w toczonej od wieków walce z chorobami, z kalectwem i cierpieniem” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Podczas Gali Know Health po raz pierwszy wręczono też statuetki „Chmura Roku”. Laureatami wyróżnienia zostali:

 

Dyr.  Marek Nikiel,  Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, za wdrożenie systemu klasy Hospital Information Systems realizującego reżim wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności w oparciu o rozwiązanie w modelu przetwarzania danych w prywatnej chmurze obliczeniowej.

 

Gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Wojskowy Instytut Medyczny, Konsultant Krajowy do Realizacji Zadań Państwa dla Obronności w Czasie Wojny i Pokoju w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych, za wdrożenie systemu wspomagającego prace naukowe w jednostkach badawczo-rozwojowych realizowanego jako lider konsorcjum w ramach projektu Telmednet.

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii Onkologicznej, za wspieranie zastosowania najnowszych technologii teleinformatycznych w radioterapii onkologicznej.

 

Patronami merytorycznymi Forum KnowHealth były: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego oraz Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego.