Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak ułatwić pacjentom dostęp do dokumentacji

www.serwiszoz.pl | 2015-11-27

W przypadku gdy pacjent, przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta chcą uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, powinni złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

Niektórzy świadczeniodawcy dopuszczają – w przypadku wnioskowania o wgląd do dokumentacji na miejscu – złożenie wniosku ustnie, jednak nie jest to dobra metoda, gdyż w takim przypadku o wiele łatwiej jest o pomyłkę (np. przygotowanie innej dokumentacji niż ta, o którą wnioskował pacjent). Warto zatem w każdym przypadku wymagać złożenia wniosku w formie pisemnej.

Ustalenie jednolitych zasad udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym oraz osobom upoważnionym przez pacjentów powinno być jednym z priorytetów dla placówek medycznych.

Powinniśmy pamiętać o tym, aby taka informacja była:

•             sformułowana prostym i zrozumiałym językiem;

•             przejrzysta (warto pomyśleć o tabelach bądź innych formach wyróżnienia najważniejszych informacji, gdyż jednolity tekst może być mało czytelny dla pacjentów lub osób trzecich);

•             łatwo dostępna dla pacjentów (nie tylko w szpitalu, ale również na stronie internetowej).

Ważna jest edukacja pacjentów w zakresie posiadanych przez nich praw, nie tylko przez wywieszenie plakatów na korytarzach szpitali, ale także podczas rozmowy z pacjentem – powinno to stanowić priorytet kadry zarządzającej każdej placówki medycznej.

Daria Wierzbińska

dyrektor generalny w Kancelarii Prawnej „Świeca i Wspólnicy” Sp. k.


Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej