Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

Ines Messaoud Nacer

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

8 grudnia 2015 r. | Warszawa

Golden Floor Budynek Millenium Plaza ul. Al. Jerozolimskie 123

Strona wydarzeniaHYPERLINK "http://successpoint.pl/outsourcing-w-przedsiebiorstwach#">HYPERLINK "http://successpoint.pl/outsourcing-w-przedsiebiorstwach#">

W dzisiejszych czasach outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu. Pozwala on  na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.

Na konferencji będą mieli Państwo szansę zapoznać się ze specyfiką rynku usług outsourcingu dowiedzą  się Państwo jakie są cele, formy i metody oraz kryteria oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwie.

Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia stosownej dokumentacji, która jest gwarantem zachowania bezpieczeństwa i jakości zarówno świadczonych usług jak i samego przedsiębiorstwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

Tematyka wydarzenia:

1. Metody zarządzania - outsourcing
- wymagania i standaryzacja usług
- outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego.
2. Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie - założenia, możliwości, ryzyka?
- cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne
- formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing, partnering, insourcing
3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności
- oczekiwania i analiza potrzeb
- obszary outsourcingu i wybór zakresu,
- ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług,
- określenie zasad i opracowania szczegółowe
- wdrożenie
4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości
5. W świetle dotychczasowych doświadczeń
- jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?
- jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?
- ryzyka i zagrożenia outsourcingu
6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości
- specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usługi.
- umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi
- outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

Grupa docelowa:

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla oraz przedstawiciele przedsiębiorstw
- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów,
- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem
- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów,
- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania
- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i optymalne wykorzysta zasobów

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla ww. osób.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy HYPERLINK "http://successpoint.pl/outsourcing-w-przedsiebiorstwach#zarejestruj-się">HYPERLINK "http://successpoint.pl/outsourcing-w-przedsiebiorstwach#zarejestruj-się">

Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

Kontakt:

Ines Messaoud Nacer

Asystentka ds. promocji

Tel. + 48 720 911 825
e-mail:
wspolpraca@successpoint.pl

 

Tagi: outsourcing