Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SALMED 2016 – odpowiedź na współczesne wyzwania branży medycznej

MedicalOnline.pl | 2015-11-09
SALMED 2016 – odpowiedź na współczesne wyzwania branży medycznej

SALMED 2016 – odpowiedź na współczesne wyzwania branży medycznej

SALMED 2016 – odpowiedź na współczesne wyzwania branży medycznej

Pierwsze zagadnienia, jakie poruszą organizatorzy wraz z ekspertami z branży medycznej podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu  i Wyposażenia Medycznego SALMED, są już znane. Postępy w rehabilitacji, choroby cywilizacyjne, prawo zamówień publicznych, ratownictwo medyczne, szkolenia dla kadry zarządzającej – to tylko niektóre z wiodących haseł, pod jakimi odbędzie się SALMED.

Po wiedzę na targi

Partnerzy merytoryczni najbliższej edycji targów SALMED podczas swoich wykładów podzielą się wiedzą, jakie podjąć kroki, by sprostać wyzwaniom stojącym przed  kadrą zarządzającą placówkami medycznymi, menedżerami służby zdrowia, lekarzami i personelem medycznym.  Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN Oddział Poznań zaprosi na XI Konferencję Naukową z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji, która poruszy temat postępów w  rehabilitacji w chorobach cywilizacyjnych. Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń naukowych w zakresie problemów medycznych i społecznych w rehabilitacji pacjentów dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi, a zarazem inspiracja do dalszych badań w zakresie pulmonologii i dalszej rehabilitacji pozazabiegowej. W ramach sesji poruszone zostaną następujące zagadnienia: „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach serca i chorobie wieńcowej” – moderator sesji: prof. dr hab. med. Piotr Dylewicz; „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach płuc i wybranych jednostkach chorobowych” - moderator sesji: dr hab., prof. nadzw. Aleksander Barinow-Wojewódzki oraz „Postępowanie rehabilitacyjne w przeszczepach wątroby i  chorobach metabolicznych” – moderator sesji: prof. dr hab. med. Marian Grzymisławski. Nad konferencją Honorowy Patronat objęli: Prezes Polskiej Akademii Nauk O. Poznań, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Rektor Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii O. Wielkopolski.

W ramach SALMED – LABORATORIUM odbędzie się VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Poruszony zostanie także temat: „Choroby Cywilizacyjne wyzwaniem współczesnej medycyny laboratoryjnej”.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zaprosi na panel „Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych”. Paneliści, którymi będą  Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED oraz adw. Oskar Luty, Partner w Kancelarii DFL LEGAL, Ekspert prawny Izby POLMED, poruszą zagadnienia, wśród których znajdą się kwestie takie, jak perspektywa nowelizacji dyrektyw, wzór umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, serwis autoryzowany i nieautoryzowany w zamówieniach, a także trendy orzecznicze w sprawach dotyczących zamówień.

W ramach bloku SALMED – PIELĘGNIARSTWO odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Wyzwanie XXI wieku w dokumentowaniu pracy Pielęgniarek i Położnych”, którego organizatorem jest Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych.

Kolejny z merytorycznych partnerów targów, Portal Medipment.pl, proponuje swoje Seminarium dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi, menedżerów służby zdrowia, lekarzy, personelu medycznego na temat doboru i wyszukiwania sprzętu oraz Seminarium na temat internetowych narzędzi wspierających sprzedaż.

SALMED to również Ratownictwo Medyczne, a także spotkania, które zaplanowali między innymi Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ.  Swoją konferencję dla biznesu zapowiedział organizator konferencji i szkoleń dla środowisk medycznych - Medical Maestro. Jakie jeszcze warte obecności punkty programu zaproponują organizatorzy?

Kolejne informacje o wydarzeniach organizowanych podczas targów SALMED już wkrótce na www.salmed.pl.

Docenione innowacje

Na kilka tygodni przed targami jury złożone z ekspertów branży medycznej wyłoni zwycięzców Konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. To cenne wyróżnienie innowacyjnych produktów i usług, które od lat jest synonimem najwyższej jakości na rynku. Wystawcy, którzy chcą zgłosić swoje produkty do konkursu, mają czas do 14. grudnia 2015 r. Więcej informacji znajduje się na stronie www.salmed.pl

Pół roku do targów

Intensywne kontakty i rozmowy zespołu SALMED z liderami i przedstawicielami branży medycznej zaowocowały rezerwacją aż 50% powierzchni wystawienniczej kompleksu najnowocześniejszych pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dla firm, które chcą być na bieżąco w branży, sygnał jest wyraźny – trzymaj rękę na pulsie, weź udział w targach!

Więcej informacji na www.salmed.pl

Tagi: SALMED 2016