Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Planowanie procesów transportowych w branży medycznej

ZARYS International Group | 2015-10-21
Planowanie procesów transportowych w branży medycznej

Logistyka branży medycznej pod wieloma względami jest zbliżona do rozwiązań obowiązujących w branżach FMCG, gdzie oprócz zapewniania właściwych warunków przechowywania i transportu, ważna jest pełna identyfikacja materiałów oraz kompleksowy monitoring przepływu towaru w całym łańcuchu dostaw. Takie wymagania wymuszają zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, takich jak zaplecze magazynowe czy wydajny system dystrybucji.

Teoretycznie rozmieszczenie geograficzne szpitali i wymagania w zakresie terminowości dostaw w znacznym stopniu determinują model dystrybucji, ale nie tylko. W przypadku większości szpitali obowiązuje 24-godzinna realizacja dostaw w bardzo wąskim oknie awizacyjnym. Ponadto, w ramach jednego szpitala, szczególnie w przypadku dużych kompleksów lub zespołów szpitalnych, występuje kilka miejsc rozładunku (magazyn, apteka, oddział). Niedostateczne zaplecze magazynowe niejednokrotnie wymusza zwiększenie częstotliwości dostaw do tego samego odbiorcy, a infrastruktura nieprzystosowana do obsługi pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony istotnie ogranicza działania optymalizacyjne w planowaniu transportu. Godziny awizacji w przypadku dostaw sprzętu medycznego mają szczególne znaczenie w przypadku zaplanowanych zabiegów oraz zabiegów ratujących życie. Planując dostawę do szpitali, z dużym prawdopodobieństwem decydujemy o przyszłym poziomie obsługi klienta, który z założenia powinien być jak najwyższy. Dlatego należy przewidywać rzeczywiste skutki związane z brakiem realizacji, błędami wydawczymi czy też opóźnieniami w dostawach.

Codziennie realizowane są dostawy do kilkuset szpitali, przychodni i punktów medycznych. Każda z nich, na etapie planowania w porozumieniu z odbiorcą, ma określony priorytet uwzględniający jej charakter (na stock, zabieg,  redystrybucja), termin dostawy, lokalizację odbiorcy, szczególne warunki przechowywania i przewozu, wartość zamówienia, objętość i masę całkowitą. Biorąc pod uwagę powyższe parametry zamówienia można podzielić na kilka grup, dla których indywidulanie określa się model dystrybucji:

  • zamówienia sprzętu ratującego życie lub pod zaplanowane zabiegi
  • zamówienia specjalistycznego sprzętu o dużej wartości lub o specyficznych warunkach przechowywania i transportu
  • zamówienia na stock, czyli najszybciej rotujących materiałów wykorzystywanych przez szpital (np. opatrunki medyczne, środki higieniczne itp.)
  • zamówienia hurtowni i dystrybutorów materiałów medycznych

Statystycznie dwie pierwsze grupy są realizowane transportem dedykowanym z pominięciem magazynów pośrednich. W przypadku dwóch kolejnych istnieje możliwość zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych wykorzystujących także magazyny tranzytowe, np. transport i magazyny operatorów logistycznych oraz firm kurierskich, pod warunkiem zachowania właściwych warunków transportu i po zaakceptowaniu przez odbiorcę terminu dostawy.

Podsumowując, w organizacji dystrybucji w branży medycznej wykorzystuje się standardowe narzędzia powszechnie stosowane w procesach planowania transportu. Jednakże ze względu na wyjątkowy charakter klienta końcowego – pacjenta, występują ograniczenia w stosowaniu rozwiązań optymalizacyjnych. Szczególnie w przypadku szpitalnych zamówień związanych z zaplanowanymi zabiegami lub zamówieniami wyspecjalizowanego sprzętu medycznego.

Michał Giebel

Dyrektor ds. logistyki w ZARYS International Group

Specjalista rynku transportowo-spedycyjnego i logistyki wyrobów medycznych.

Ekspert zarządzania procesami magazynowymi w branży medycznej.

Brak tagów