Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Centrum Promocji Informatyki
Warsztaty "ŚRODKI UNIJNE DLA SEKTORA ZDROWIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"

Warszawa, 30 październik 2015r.

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom zasad realizacji projektów sektora zdrowia w ramach Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych i pracowników szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni, uczelni medycznych które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR).
Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/suz6/index.php

A w nim:

- Nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020
- Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIŚ dla sektora zdrowia
- Zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
- Zasady wyboru projektów
- Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/suz6/formularz_pr10.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl