Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia

akademiawip.pl | 2015-09-25
Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia
Szkolenie odbędzie się: 23 Października 2015 r.

Szczegóły>>


W związku z faktem, że w najbliższych tygodniach ogłaszane będą pierwsze nabory projektów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych warto widzieć kto i na jakie projekty może otrzymać wsparcie ze środków europejskich.

Sektor ochrony zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym przypadku do dofinansowania w sposób szczególny predysponowane będą działania komplementarne do podejmowanych na poziomie krajowym.

Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją pozostanie otwarta dla podmiotów ochrony zdrowia także w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa 2014-2020.

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z nową perspektywą unijną i wyprzedź konkurencję!
 
- dowiedz się jakie inwestycje możesz sfinansować ze środków UE w nowej perspektywie np. informatyzację placówki, rozbudowa obiektów oraz zakup sprzętu, szkolenie pracowników, badania przesiewowe i działania profilaktyczne dla pacjentów itp.
- poznaj dziedziny z zakresu ochrony zdrowia na które Unia chętnie udzielać będzie dofinansowania
- uzyskaj informację czy twoja placówka znajduje się w katalogu beneficjentów
zapoznaj się z dobrymi praktykami by w przyszłości wykorzystać najcenniejsze doświadczania
- upewnij się jak możesz przygotować się do realizacji projektów w nowej perspektywie
- swobodna dyskusja z trenerami, doświadczonymi w pozyskiwaniu środków unijnych w ochronie zdrowia, umożliwi uzyskanie wartości dodanej, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych jednostek ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020.

Promocja!

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.

FORMULARZ ONLINE>>

Akademia Wiedza i Praktyka Szkolenia
e-mail: szkolenia@wip.pl
Telefon: +48 22 429 41 62
Tel. komórkowy: 660 40 41 62


Tagi: dotacje
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej