Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Lepsze warunki w dąbrowskim ZOL

MedicalOnline.pl | 2015-09-24

Wyremontowane sale pacjentów, nowe węzły sanitarne, pomieszczenia terapii zajęciowej i zwiększenie liczby łóżek. Takie są efekty remontu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej. Na parterze budynku dąbrowskiego szpitala wykorzystywanego przez tę placówkę zrealizowało go Centrum Zdrowia Tuchów, zajmujące się realizacją świadczeń.

- Przebudowa pomieszczeń spowodowała, że liczba miejsc dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej wzrosła o dwanaście - informuje dyrektor operacyjny CZT Marcin Tabiś. Obecnie w Zakładzie może przebywać czterdziestu dziewięciu pensjonariuszy . To zazwyczaj osoby, które były już leczone szpitalnie i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Podopieczni mają ukończony proces diagnozowania, jednak ze względy na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w domu potrzebują stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji. U pacjentów występują na ogół schorzenia fizyczne, somatyczne, jak również towarzyszące. Opieka nad nimi jest czasochłonnym procesem, wymagającym wielu fachowych umiejętności, stąd tak ważne jest, by odbywała się ona w jak najlepszych warunkach.

W dąbrowskim ZOL pensjonariusze są systematycznie konsultowani przez lekarza. Mają zapewnioną troskliwą i profesjonalną całodobową opiekę pielęgniarską. Kontynuują też rozpoczęte leczenie farmakologiczne. Specjaliści prowadzą u nich rehabilitację schorzeń narządu ruchu. Remontowi poddano także służącą do tego salę, ze specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem. Jednak w związku z tym, że 80 % pacjentów ZOL to osoby obłożnie chore, bardzo często są oni poddawani rehabilitacji przyłóżkowej. Podopieczni korzystają także z terapii zajęciowej. Regularnie jest im udzielana pomoc psychologiczna. Otrzymują posiłki dostarczane z zapewnieniem diety, dostosowanej do rodzaju schorzenia. Pensjonariusze codziennie mogą też oczywiście przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych. Nie bez znaczenia jest także edukacja zdrowotna, polegającą na przygotowaniu podopiecznych i ich rodzin lub opiekunów do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych.

Warto przypomnieć, że skierowanie do zakładu wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz innego zakładu opieki zdrowotnej, realizującego umowę z NFZ. Dokonuje on oceny stanu pacjenta w oparciu o tak zwaną skalę Barthela. Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na pobyt finansowany przez NFZ trafiają podopieczni z oceną nie przekraczającą 40 punktów w tej skali. Mają wtedy zrefundowane koszty leczenia i rehabilitacji, płacą tylko za wyżywienie i zakwaterowanie. O pobyt w placówce mogą się także starać osoby w innej sytuacji. Muszą się jednak liczyć ze sfinansowaniem kosztów zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych.

Remont w dąbrowskim ZOL prowadzony był od maja, kiedy tuchowska spółka przejęła prowadzenia świadczeń od dąbrowskiego szpitala. W tym czasie w prace modernizacyjne zainwestowano ponad 400 tys. zł.