Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE: Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia

serwiszoz.pl
Nowa perspektywa unijna 2014 - 2020 dla jednostek ochrony zdrowia
Szkolenie odbędzie się: 23 Października 2015 r. 

W związku z faktem, że w najbliższych tygodniach ogłaszane będą pierwsze nabory projektów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych warto widzieć kto i na jakie projekty może otrzymać wsparcie ze środków europejskich.

Sektor ochrony zdrowia w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 wspierany będzie przede wszystkim w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W tym przypadku do dofinansowania w sposób szczególny predysponowane będą działania komplementarne do podejmowanych na poziomie krajowym. Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz projekty związane z informatyzacją pozostanie otwarta dla podmiotów ochrony zdrowia także w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Polska Cyfrowa 2014-2020.

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z nową perspektywą unijną i wyprzedź konkurencję!
 
 • dowiedz się jakie inwestycje możesz sfinansować ze środków UE w nowej perspektywie np. informatyzację placówki, rozbudowa obiektów oraz zakup sprzętu, szkolenie pracowników, badania przesiewowe i działania profilaktyczne dla pacjentów itp.
 • poznaj dziedziny z zakresu ochrony zdrowia na które Unia chętnie udzielać będzie dofinansowania
 • uzyskaj informację czy twoja placówka znajduje się w katalogu beneficjentów
 • zapoznaj się z dobrymi praktykami by w przyszłości wykorzystać najcenniejsze doświadczania
 • upewnij się jak możesz przygotować się do realizacji projektów w nowej perspektywie
 • swobodna dyskusja z trenerami, doświadczonymi w pozyskiwaniu środków unijnych w ochronie zdrowia, umożliwi uzyskanie wartości dodanej, omówienie ciekawych przykładów inwestycji innych jednostek ochrony zdrowia oraz weryfikację pomysłów inwestycyjnych planowanych na perspektywę 2014-2020.


  Program szkolenia zawiera wyłącznie aktualne i kluczowe tematy dotyczące nowej perspektywy unijnej:

  1. Panel I Możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie 2014-2020                     

  Kluczowe zapisy strategii krajowych, kształtujących możliwości aplikacji o środki
  Przegląd perspektywy: określenie możliwości aplikacyjnych i wskazanie konkretnych zapisów programów operacyjnych
  2. Panel II – Dobre przygotowanie projektu do aplikacji w nowej perspektywie 2014-2020 

  Ukazanie tzw. „czynników sukcesu” projektów tj. dobrych praktyk, które przyczyniły się do uzyskania dotacji i realizacji projektów z sukcesem w perspektywie finansowej 2007-2013
   Skuteczne przygotowanie projektów do perspektywy 2014-2020
  3. Panel III –  Analizowanie studiów przypadków projektów planowanych do aplikacji zgłaszane przez uczestników - dyskusja.

  Promocja!

  Przy nadesłaniu zgłoszenia do 10 lipca 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
  kwota brutto: 553,50 zł.

  Informacje i zapisy:

  Akademia Wiedza i Praktyka 
  tel.: 660 404 162
  e-mail: szkolenia@wip.pl
Tagi: szkolenie