Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ na 2016 rok

serwiszoz.pl
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
z NFZ na 2016 rok

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na 2016 rok cechuje się istotnymi nowościami. Przede wszystkim obowiązuje zarządzenie nr 12/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do tego dochodzą zmiany wynikające z „pakietu kolejkowego”, w tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, które zastąpiło uchwałę Rady NFZ. Na szkoleniu zostaną również przedstawione ostatnie zmiany „rozporządzeń koszykowych” oraz zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie zawarcia i realizacji umów właściwych dla danego rodzaju i zakresu świadczeń będących przedmiotem postępowania.

Weź udział w szkoleniu: 
które odbędzie się 21 października 2015 r. w Warszawie.

Program szkolenia

  • Proces kontraktowania
  • Wszczęcie postępowania
  • Składanie ofert
  • Część jawna postępowania
  • Część niejawna postępowania
  • Rozstrzygnięcie postępowania. Środki odwoławcze
  • Konsorcjum świadczeniodawców
  • Ogólne warunki umów
  • Czas obowiązywania umów
  • Finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych

Promocja!
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 14 października 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.Informacje i zapisy:

Akademia Wiedza i Praktyka 
tel.: 660 404 162
e-mail: szkolenia@wip.pl

Tagi: szkolenie