Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej

serwiszoz.pl
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - przygotowanie do przejścia do postaci elektronicznej
Program uwzględnia przepisy „pakietu kolejkowego”, nowelizację z 12 czerwca 2015 r. i zmianę rozporządzenia z 19 sierpnia 2015 r.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ
Warszawa
Termin: 28.09.2015
godz. 10.00-16.00

Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Ramowy program szkolenia:
 • Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej
 • Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”
 • Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie
 • Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae)
 • Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych
 • Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 • Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zgoda na zabieg medyczny
Pełny program szkolenia>>

Warunki uczestnictwa - Promocja!
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 21 września 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.
W PREZENCIE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
płyta CD: