Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

OZZL nasyłają na NFZ prokuraturę i NIK

Rzeczpospolita | 2009-01-13

Jak czytamy w Gazecie Wyborczej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wystąpił do prokuratury o sprawdzenie, czy prezes NFZ nie dopełnił obowiązku właściwego zwiększenia wyceny świadczeń szpitalnych na 2009 r.

OZZL powołał się na zapis kodeksu karnego o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Zdaniem Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego związku, wycena ta powinna wzrosnąć co najmniej o 13 proc., do kwoty 54,24 zł za tzw. punkt rozliczeniowy, a tymczasem wzrosła o 6,5 proc. - do 51 zł. Zaniżenie wyceny polega na nieuwzględnieniu w pełni dodatkowych pieniędzy na podwyżki płac. Takie środki wpływały do szpitali oprócz puli wynikającej z wyceny punktu w 2008 r.
Związek wystąpił również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania antymonopolowego wobec NFZ. Fundusz w ocenie OZZL narzucił świadczeniodawcom "nieuczciwe, zmniejszone ceny za świadczenia". Wniosek wpłynął też do NIK - o kontrolę "w zakresie sposobu i metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych, refundowanych przez Fundusz z uwzględnieniem udziału kosztów pracy personelu medycznego".

 

Gazeta Wyborcza, 13.01.09

Brak tagów