Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Karta okołooperacyjna od 1 września

serwiszoz.pl | 2015-09-14
Okołooperacyjna karta kontrolna, w której personel odnotuje wszystkie działania przy pacjencie, ma być standardem we wszystkich szpitalach. Takie rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa operowanych pacjentów i zminimalizuje liczbę ewentualnych powikłań pooperacyjnych.

Szpitale czekają duże zmiany w sposobie prowadzenia dokumentacji medycznej. Dnia 30 czerwca 2014 r. do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia, przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia – rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Część zmian pozostaje w związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego. Nowe rozwiązania mają również służyć zminimalizowaniu ryzyka pomyłek podczas zabiegów operacyjnych.

Więcej porad na www.serwiszoz.pl.
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej