Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Anglicy odchudzają szpitale

Aktualności Medyczne | 2015-08-26

Brytyjski NHS inwestuje 13 milionów dolarów w innowacyjną metodę zarządzania opartą o System Produkcyjny Toyoty.

Czy możliwe jest skrócenie pełnej diagnostyki raka piersi z kilkudziesięciu dni do kilu godzin? Tak - udało się to w Szpitalu Uniwersyteckim Skane w południowej Szwecji. Czy możliwe jest zredukowanie ilości zapaleń płuc związanych ze stosowaniem respiratorów z 34 do 4 rocznie. Tak – np. w Virginia Mason Hospital w USA, ten sam szpital w ciągu dwóch lat zwiększył efektywność o 36% (bez zmiany wielkości zatrudnienia). Virginia Mason jest ciągle jednym z najlepszych kosztowo szpitali w USA. Jak to było możliwe? Dzięki wdrożeniu Lean Management (szczupłego zarządzania) – metodyki zarządzania opartej na Systemie Produkcyjnym Toyoty.

W 2002 roku w odpowiedzi na duże problemy finansowe zarząd szpitala Virginia Mason zdecydował o rozpoczęciu wdrożenia zasad Lean Management. W transformację zaangażowani byli wszyscy pracownicy na wszystkich poziomach organizacji. Szczupłe Zarządzanie dostarczyło organizacji ustrukturyzowanych metod i narzędzi pozwalających na uzyskanie wysokiej efektywności, wyeliminowanie marnotrawstwa, uniknięcie pomyłek i wejście na drogę ciągłego doskonalenia. W ciągu pierwszych dwóch lat udało się m.in.: obniżyć zapasy o 53%, skrócić czasy realizacji procesów o 41%, skrócić czasy przygotowania do i pomiędzy zabiegami o 81%.

Ogromne zainteresowanie sposobem działania szpitala było powodem powstania w 2008 roku  Virginia Mason Instytute (VMI), którego celem jest szerzenie wiedzy o Lean w ochronie zdrowia. W czerwcu 2015 Instytut rozpoczął współpracę z Brytyjskim National Health Service (NHS). Przeszkoli i będzie prowadził mentoring personelu w pięciu wybranych szpitalach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki zdrowotnej przy jednoczesnej poprawie i kontroli kosztów. Transformacja zaplanowana jest na pięć lat a jej koszt wyniesie 13 milionów dolarów.

Lean Management (szczupłe zarządzanie) jest metodyką doskonalenia organizacji której zadaniem jest jednoczesna poprawa wydajności, jakości i obniżanie kosztów. Wywodzi się z Systemu Poprodukcyjnego Toyoty. Początkowo stosowana była w firmach produkcyjnych jednak szybko zauważono jej  ogromny potencjał w odniesieniu do usług. Do Polski Lean w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia – obecnie stosują go większość wiodących firm. W naszym kraju odbywa się też największa konferencja Lean w Europie – Otwarta Konferencja Lean (www.konferencjalean.pl).