Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie kroki powinien podjąć menedżer, opracowując procedury

serwiszoz.pl | 2015-07-16
Wdrożenie standardów i procedur postępowania w placówce należy rozpocząć od powołania zespołu do ich opracowania i opisania stanu istniejącego. Dopiero potem można przystąpić do stworzenia i wdrożenia standardów postępowania. Niezwykle istotna jest kontrola całego procesu mająca na celu ewentualne skorygowanie funkcjonującego systemu na podstawie informacji zebranych podczas auditów.

Głównym celem stworzenia procedur i instrukcji oraz opisania wszystkich procesów medycznych w placówce jest standaryzacja działania jednostki oraz zabezpieczenie personelu oraz pacjentów przed ewentualnym zakażeniem. Sprecyzowanie wymagań wobec pracowników daje także lepszą możliwość kontroli i oceny ich pracy, a także egzekwowania oczekiwań zarządzającego. Procedury częściowo zabezpieczają również dyrekcję placówki przed ewentualnymi zarzutami, np. w przypadku zakażenia pacjenta, i dają możliwość regresu wobec pracownika niestosującego się do nich (np. takiego, który spowodował zakażenie w placówce).

Więcej porad na www.serwiszoz.pl.
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej