Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

VAT na dostawę sprzętu medycznego - wyrok TSUE przeciw Polsce

A.M.G. Finanse/AMG Centrum Medyczne | 2015-06-15
Dyskusję o uprawdopodobnionej konieczności zastosowania w polskim systemie podatkowym stawki podatku VAT na wyroby medyczne w wysokości 23% należałoby zatytułować: WZROST KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ. Koszt ten będzie szczególnie dotkliwy w działalności szpitalnej, bo wartość zużywanych tam materiałów medycznych jest największa w relacji do skali działalności (uzyskiwanych przychodów). NFZ zamierza w tym roku przeznaczyć na leczenie szpitalne kwotę ponad 31 553 mln zł. Można na tej podstawie dokonać oszacowania wartości wzrostu kosztów, przyjmując, że średnio szpitale przeznaczają na zakup materiałów medycznych pomiędzy 15 a 25% wartości przychodów. Nawet jeśli tylko połowa wartości materiałów medycznych zostanie objęta wzrostem stawki VAT, oznacza to zwiększenie kosztów funkcjonowania szpitali o kwotę pomiędzy 400 a 600 mln zł rocznie. Jak istotna to kwota można wykazać, porównując ją chociażby do wartości środków jakie zamierza w br. wydatkować NFZ na leki stosowane w chemioterapii – jest to kwota 590 mln zł.
Efekt jaki może wywołać ta absolutnie niezawiniona przez szpitale zmiana powinien być w racjonalny sposób zrównoważony przez zmiany zasad rozliczania podatku VAT w działalności medycznej, chociażby w najprostszy sposób czyli umożliwienie podmiotom działającym na rynku usług medycznych odliczania zapłaconego w cenie materiałów medycznych podatku VAT. Rolą specjalistów powinno być takie określenie tych zasad, aby działanie to było w możliwie najmniejszym stopniu dotkliwe dla budżetu.
Umożliwienie rozliczania podatku VAT w działalności leczniczej spowoduje jeszcze jedną korzyść polegająca na ujednoliceniu zasad oceny postępowań przetargowych – ocenę wg wartości netto przedmiotu zamówienia. Obecnie przedsiębiorcy stosują różnorodne rozwiązania powodujące zmniejszenie wartości brutto przedmiotu zamówienia, co może powodować uszczuplenia dochodów budżetu w tytułu podatku VAT, umożliwienie rozliczania podatku VAT spowoduje, że zasady wyboru ofert będą jednoznaczne.
W dzisiejszej sytuacji można stwierdzić, że część składki zdrowotnej, jaka trafia do podmiotów wykonujących usługi medyczne finansowane ze środków publicznych trafia – w formie zapłaconego przez te podmiotu podatku VAT zawartego w cenie tych materiałów – do budżetu państwa. Oceniając, że cała branża medyczna w Polsce osiąga przychody na poziomie ponad 110 mld zł (na tyle szacowane są łączne wydatki na ochronę zdrowia), dochody budżetu są istotną pozycją.

Stanisław Pitucha

wiceprezes zarządu AMG Centrum Medyczne oraz firmy doradczej A.M.G. Finanse

Brak tagów