Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pakiet kolejkowy - nowe zasady sprawozdawczości

serwiszoz.pl | 2015-06-08
Od stycznia 2015 r. na każdy podmiot leczniczy posiadający kontrakt z NFZ został nałożony wymóg sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Dane te świadczeniodawcy przekazują do NFZ co najmniej raz w tygodniu. Osobno należy uwzględnić przypadki pilne i przypadki stabilne.

Każdego świadczeniodawcę, który nie wywiąże się prawidłowo z tych obowiązków czekają dotkliwe konsekwencje w postaci upomnień i kar. Za brak przekazania prawidłowych danych w określonym terminie grozi świadczeniodawcy kara umowna w wysokości do 1% rocznej wartości umowy.

Placówka jest również narażona na kontrolę z Wydziału kontroli Realizacji Umów na Świadczenia w zakresie:

  • błędów w prowadzeniu list oczekujących
  • nieprzestrzegania praw pacjentów dotyczących kolejek
  • przekazywania nieprawdziwych danych w sprawozdaniach
Nie jesteś pewien, jak poprawnie prowadzić sprawozdawczość do NFZ i nie chcesz otrzymać kary? Weź udział w praktycznym szkoleniu
"Pakiet kolejkowy
Rabat 100 zł przy zgłoszeniu do 23.06.

Informacje i zapisy:

Iabela Staszkiewicz Izabela Staszkiewicz-Wąs
organizator szkolenia
tel.: 785 88 41 13 
e-mail: IStaszkiewicz@wip.pl
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej