Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak działa nowy system kolejkowy

www.serwiszoz.pl | 2015-06-02
Od stycznia pacjent powinien być informowany o czasie oczekiwania na bieżąco. Dlatego co najmniej raz w tygodniu szpitale i przychodnie muszą wysyłać do NFZ szczegółowy wykaz wykonywanych procedur medycznych wraz z konkretnymi, wolnymi terminami ich udzielenia do NFZ. Czy tak się dzieje?

Nowy system ma zastąpić istniejący obecnie, mało przydatny pacjentom program informowania o kolejkach do leczenia. NFZ podaje na swych stronach – na podstawie danych wysyłanych przez placówki medyczne – liczbę pacjentów oczekujących do danej procedury medycznej oraz tzw. średni czas oczekiwania na jej udzielenie. Jeśli ten czas przekracza 365 dni, w serwisie wyświetla się komunikat „powyżej roku”.

Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania. Jest on obliczany na podstawie informacji o osobach skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z listy z powodu wykonania świadczenia, a nie jak dotychczas w okresie 6 miesięcy.

Więcej porad znajdziesz na serwiszoz.pl.
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej