Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co dalej z VAT dla podmiotów leczniczych?

A.M.G. Finanse/AMG Centrum Medyczne | 2015-05-20

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w zakresie VAT występują różne stawki, kwestia opisana w zapytaniu poselskim jest szersza niż wskazuje to osoba kierująca zapytanie, bowiem w praktyce część usług (żywienie) obciążona jest podatkiem VAT w wysokości 8%, co dodatkowo komplikuje zagadnienie.
Zasadniczą kwestią, jaka powinna być poruszona przy okazji tego zapytania, to fakt, że podmioty wykonujące działalność leczniczą (szpitale) sprzedają swoje usługi ze stawką VAT „zw”, co powoduje poważny skutek ekonomiczny dla ich działalności, bowiem możliwość rozliczenia podatku zapłaconego w cenie towarów i usług jest bardzo ograniczona, kosztem więc jest cena brutto. Stąd też każde działanie zwiększające wartość tego podatku ma wpływ na zwiększenie kosztów działalności szpitala. Jest to przykład nierównorzędnego traktowania podmiotów pod względem podatkowym skutkujący zwiększeniem kosztów działalności szpitali. I to jest zasadniczy problem związany z poprawą efektywności szpitali, zmniejszeniem ich zadłużenia.
Przy tak skomplikowanym zagadnieniu jak opieka nad pacjentem, niezwykle trudno ustalić powiązanie danej czynności z właściwą stawką opodatkowania, przykładem może być tutaj dostawa żywienia dla pacjentów opodatkowana stawką VAT 8%, która może w swoim zakresie również zawierać dostarczenie posiłku do łóżka pacjenta, pomoc przy spożywaniu lub karmienie oraz uprzątniecie naczyń po spożyciu posiłku. Część z tych czynności powiązana jest bezpośrednio z wykonywaniem czynności na rzecz pacjenta a więc powinna być stosowana inna, niższa stawka podatku VAT.
Działania osób zarządzających szpitalami zmierzające do zmniejszenia kosztów działalności należy oceniać pozytywnie, trudno oczekiwać bowiem, aby ich celem było dążenie do stosowania najwyższej stawki podatku VAT, tylko dlatego że występują trudności z określeniem wysokości podatku dla każdej wyodrębnionej w procesie pobytu pacjenta w szpitalu czynności.
Działania kontrolne w zakresie stosowania właściwej stawki podatku VAT powinny być realizowane przez właściwe instytucje Państwa.


Stanisław Pitucha

wiceprezes zarządu AMG Centrum Medyczne oraz firmy doradczej A.M.G. Finanse

Brak tagów