Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

25 maja, Warszawa: szkolenie "Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej"

http://szkolenia.wip.pl/strona_zew/sv/ochrona_danych_osobowych_w_dzialalnosci_leczniczej/

Jak bezpiecznie przechowywaći przetwarzać dane osobowe w placówkach medycznych?

Poznaj sprawdzone sposoby ochrony danych osobowycha unikniesz kłopotów z GIODO!

Procesprzygotowywania danych osobowych jest niezwykle restrykcyjny i nawetdrobne odstępstwa spowodują złamanie prawa i wszystkie związane z tymkonsekwencje. Nagle może okazać się, że działania, które podjąłeś po to byzabezpieczyć dane przed nieuprawnionymi zmianami, zniszczeniem czy utratą sąniewystarczające!

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacjaustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią zarówno dużeplacówki medyczne, jak i małe przychodnie zatrudniające choćby jednegopracownika, mają pół roku na uregulowanie statusu administratorówbezpieczeństwa informacji. Zyskali oni nowe uprawnienia: m.in. nadzorują procesprzetwarzania danych w firmie i prowadzą - w imieniu GIODO -wewnętrzne kontrole.

Tylkoodpowiednie procedury w placówce zapewnią przetwarzanie danychw sposób zgodny z prawem. Poznaj je i zacznij stosowaćw placówce medycznej, którą zarządzasz!

Zapewniszsobie spokój i pewność, że działasz zgodnie z prawem!

Weź udział w praktycznym szkoleniuwarsztatowym w Warszawie
„Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej
- z uwzględnieniem zmian po 1 stycznia 2015 r.”

 • zobaczysz na przykładach, jak stosować się do rygorystycznych wymagań ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • przekonasz się, jak w praktycznie stosować się do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, a jednocześnie nie paraliżować pracy całej placówki
 • unikniesz kłopotów z GIODO!

Sprawdź,czego dowiesz się w czasie tego praktycznego szkolenia!

 • Jakie wymagania formalno-prawne musisz spełniać przetwarzając dane osobowe w swojej placówce?
 • Jakie zmiany zaszły w zakresie przepisów ochrony danych osobowych, a jakie są dopiero planowane w placówkach leczniczych i co one dla Ciebie oznaczają?
 • Jakich zasad musisz bezwzlędnie przestrzegać, by nie łamać ustawy o ochronie danych osobowych w podmiocie leczniczym?
 • Co musisz zaktualizować, jeśli w twojej jednostce dane osobowe są chronione nieprawidłowo?
 • Jakie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą działalności leczniczej i jak je właściwie zastosować w Twojej jednostce?
 • Jak dostosować status ABI do nowych wymogów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.?
 • Dlaczego menedżerowie dużych placówek medycznych i małych przychodni powinni powołać administratorów bezpieczeństwa informacji?
 • Z jakich obowiązków zwolni menedżera zgłoszenie administratora bezpieczeństwa informacji do rejestru GIODO?
 • Jakie nowe uprawnienia od 1 stycznia 2015 r. zyskali administratorzy bezpieczeństwa informacji?
 • Kto może pełnić funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w placówce.

Szkoleniekierujemy do:

 • administratorów danych medycznych w podmiotach leczniczych,
 • kadry zarządzającej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo danych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcą (dawne nzoz-y),
 • menedżerów, dyrektorów, kierowników działów IT/administracji w podmiotach leczniczych,
 • pracowników administracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • osób odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji, rozliczeń i współpracę podmiotu wykonującego działalność leczniczą z innymi podmiotami,
 • właścicieli praktyk zawodowych (lekarzy, pielęgniarek, położnych).

Program szkolenia obejmujenastępujące zagadnienia:

 1. Moduł 1 - Wprowadzenie do ochrony danych osobowych, uwarunkowania prawne i ochrona danych wrażliwych pacjentów
  • Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
  • Uwarunkowania prawne prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej
  • Obowiązki administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych wrażliwych pacjentów
  • Zasady ochrony danych osobowych, wymagania fizyczne i programowe dla systemów informatycznych. Zabezpieczanie fizyczne pomieszczeń dla przechowywania danych elektronicznych i papierowych
  • Udostępnianie danych wrażliwych na zewnątrz. Odnotowywanie udostępnienia danych na zewnątrz
  • Zasady regulujące przechowywanie danych medycznych w formie elektronicznej na serwerach zewnętrznych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki uzyskania w podmiocie leczniczym
 2. Moduł 2 - Praktyczne wskazówki w opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych
  • Polityka bezpieczeństwa - analiza obszaru obowiązywania (identyfikacja dokumentów, procedur i procesów w podmiocie leczniczym)
  • Instrukcja zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych (polityka kluczy bezpieczeństwa, selektywny dostęp do zasobów baz danych)
  • Procedury dostępu do systemu podmiotów zewnętrznych (umowy z firmami informatycznymi i firmami obsługującymi świadczeniodawcę przy rozliczaniu dla NFZ)
  • Metody uwierzytelniania osoby wprowadzającej dane
  • Rozpoczęcie i zakończenie pracy w systemie
  • Procedura tworzenia, przechowywania i wykorzystywania kopii bezpieczeństwa
  • Zabezpieczenie antywłamaniowe i antywirusowe danych

Pytaniai odpowiedzi – podczasszkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi.

Uwaga! Uczestnicy w ciągu 14 dni odzakończenia szkolenia, mogą również bezpłatnie skonsultowaćz prelegentem swoje wątpliwości związane z ochroną danychosobowych, przesyłając pytania e-mailem na adres: serwiszoz@wip.pl.Odpowiedź zostanie udzielona mailowo.

Kontrowersje w Pediatrii
08.02.2019MedicalOnline.pl
Technologie w medycynie
21.03.2019MedicalOnline.pl
więcej
Kontrowersje w Pediatrii
08.02.2019MedicalOnline.pl
Technologie w medycynie
21.03.2019MedicalOnline.pl
więcej