Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowe wymogi dla stron internetowych placówek

www.serwiszoz.pl | 2015-05-27
Do końca maja 2015 r. wszystkie podmioty, które mają zawarty kontrakt z NFZ, muszą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Jednym z istotnych obszarów, który reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jest kwestia zwiększenia dostępności do usług eAdministracji dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. Zgodnie z zapisami rozporządzenia do końca maja 2015 roku serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne powinny być dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Oznacza to, że system teleinformatyczny podmiotu realizującego zadania publiczne służący prezentacji zasobów informacji powinien zapewniać spełnienie wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA. Rozporządzenie wymienia 12 wytycznych dla serwisów internetowych administracji publicznej.

 
Więcej na ten temat znajdziesz w magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”

 
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej