Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

W 2015 r. będzie więcej kontroli NFZ

www.serwiszoz.pl | 2015-05-08
Nie sposób uniknąć kontroli prowadzonych przez NFZ. Można jedynie systematycznie eliminować nieprawidłowości w celu uniknięcia kar finansowych. Jednak NFZ zapowiada, że w2015 roku będzie ich znacznie więcej niż w latach poprzednich.

Raporty z kontroli przeprowadzonych przez NFZ w poprzednich latach wskazują, że utrzymują się one na stałym poziomie. NFZ przedstawił sprawozdanie z kontroli za 2014 rok. Zgodnie z nim oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły łącznie 2 783 kontroli, które obejmowały wszystkie rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych. Liczba kontroli jest porównywalna z liczbą kontroli przeprowadzonych w 2013 r., których było 2 847. Utrzymuje się zatem na porównywalnym poziomie. W 2014 r. było planowanych kontroli 1 070, co stanowi 38,4% łącznej liczby kontroli, pozostałe tj. 1 713 kontroli, stanowią kontrole pozaplanowe i jest to 61,6% łącznej liczby kontroli. Kontrole doraźne, czyli pozaplanowe, stanowiące znaczną większość przeprowadzonych kontroli, miały głównie charakter interwencyjny. Powstały z zaistnienia zdarzeń wymagających pilnego zbadania, np. skargi, doniesienia prasowego o powstałych nieprawidłowościach, bieżącej analizy danych o zrealizowanych świadczeniach. W 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził nieco więcej kontroli planowanych w stosunku do roku 2014, jednak przyczyny kontroli doraźnych pozostają od lat niezmienne.

Więcej na ten temat znajdziesz w magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej