Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ żąda zwrotu środków od lekarzy rodzinnych

www.serwiszoz.pl | 2015-05-05
 

Wstrzymanie bieżących należności bądź egzekwowanie świadczeń już wypłaconych w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z zawartej umowy przez jedną ze stron jest możliwe. NFZ uznał za taką sytuację czas protestu lekarzy rodzinnych i teraz domaga się od nich zwrotu środków.

Umowa łącząca świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest umową, w której każda ze stron ma zarówno obowiązki, jak i uprawnienia, względem drugiej strony. Taka konstrukcja pozwala zatem na wstrzymanie bieżących należności bądź egzekwowanie świadczeń już wypłaconych w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się z zawartej umowy przez jedną ze stron. Mając to na względzie, w pełni uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową jest działanie funduszu, który przekazał środki finansowe pokrywające cały miesięczny kontrakt, zmierzające do odzyskania wypłaconych świadczeń pieniężnych za okres, przez który gabinety lekarskie były zamknięte, gdyż świadczeniodawcy, którzy w ramach protestu naruszyli obowiązującą umowę, nie mogą domagać się wypłaty środków za czas, kiedy nie wywiązywali się z jej warunków.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej