Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Partnerstwo publiczno-prywatne to wartościowe rozwiązanie dla sektora ochrony zdrowia w Polsce

A.M.G. Finanse | 2015-04-27
Partnerstwo publiczno-prywatne to wartościowe rozwiązanie dla sektora ochrony zdrowia w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne to wartościowe rozwiązanie dla sektora ochrony zdrowia w Polsce

23 kwietnia 2015 r., odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Akademia PPP w ochronie zdrowia”. Było to spotkanie inicjujące cykl konferencji poświęconych zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury publicznej, organizowanych przez WARBUD S.A. – jedną z największych firm budowlanych w Polsce oraz firmę doradczą A.M.G. Finanse.

W trakcie konferencji i debaty z udziałem uznanych ekspertów przedstawione zostały wyzwania stojące przed sektorem ochrony zdrowia oraz samorządami, szczególnie w zakresie modernizacji placówek medycznych i źródeł finansowania inwestycji. Pod tym kątem zaprezentowane zostały możliwości efektywnego wykorzystania przez nie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Nie zabrakło przykładów oraz wskazówek do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

„Wierzę, że pojawiła się realna szansa na rozwój kontraktów PPP w Polsce. W szczególności dostrzegam tę szansę w sektorze służby zdrowia. Powodem mojego optymizmu są znaczące i liczne zmiany, które ostatnio nastąpiły w otoczeniu rynkowym związanym z PPP. Przede wszystkim, warto wspomnieć o zmianie nastawienia agencji rządowych i administracji publicznej względem kontraktów PPP. Ministerstwo Gospodarki i MIR zaczęły ostatnio silnie promować rozwój rynku PPP w Polsce, zaczęły zachęcać samorządy do rozpisywania projektów PPP. Jednocześnie, samorządy zaczęły postrzegać zupełnie inaczej rynek PPP w Polsce. Dzisiaj partner prywatny rozmawia z partnerem publicznym jak równy z równym. Nie do przeceniania jest fakt, że banki chcą finansować projekty PPP nawet do 25 lat. Jeszcze 2 lata temu było to niemożliwe. Myślę, że  pojawienie się kontraktów hybrydowych PPP w nowej perspektywie unijnej jest na miarę przewrotu kopernikańskiego. Unia chce współfinansować projekty PPP, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Na koniec chciałbym nadmienić, że partnerzy prywatni są bardzo przychylni realizacji projektów PPP w naszym kraju. Możemy w związku z tym powiedzieć, że banki chcą finansować te projekty. Partnerzy prywatni chcą je realizować, brakuje nam tylko ostatniego ogniwa: realnego rozpisywania przetargów w formule PPP przez partnerów publicznych. Wierzę jednak, że to wkrótce nastąpi.” – powiedział Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu WARBUD S.A.

„Ochrona zdrowia w Polsce cierpi na chroniczny brak środków finansowych. A stoi przed ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi, modernizacyjnymi. Aby im sprostać nie należy czekać tylko na zmiany systemowe, odgórne, które mogą, ale nie muszą się pojawić. Trzeba wykorzystywać te instrumenty, które są już dostępne i wiarygodne. Takim instrumentem jest właśnie partnerstwo publiczno-prywatne. Jest ono od wielu lat z sukcesem stosowane przez wiele państw na świecie, m.in. Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Kanadę czy Turcję. Dobrym przykładem skali potencjału tej formuły jest największy projekt PPP aktualnie realizowany o wartości ok. 1 mld euro - szpital uniwersytecki New Karolinska Solna Hospital w Sztokholmie na 800 łóżek.” – dodaje Tomasz Kopiec, Prezes Zarządu firmy doradczej A.M.G. Finanse.

W roli prelegentów na konferencji wystąpili między innymi przedstawiciele:Ministerstwa Gospodarki i Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytutu PPP, kancelarii prawnej Dentons, kancelarii prawnej Cieślak & Kordasiewicz, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, STOMOZ, spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, WARBUD i A.M.G. Finanse.

Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Związek Powiatów Polskich, Instytut PPP oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Współgospodarzem spotkania był Starosta Rawski, Józef Matysiak. W ramach wydarzenia odbył się także Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.

 

Warbud SA- jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Generalny wykonawca prestiżowych projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, przemysłowego, ekologicznego, specjalistycznego oraz inżynierskiego. W swojej blisko 25-letniej działalności spółka oddała do użytku ponad 450 obiektów. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem Regionów: Centrum, Północ, Południe, Wschód. Od 2010 r. w strukturach spółki działa Dyrekcja Budownictwa Medycznego odpowiedzialna za realizację obiektów służby zdrowia na terenie całego kraju. Warbud  jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców w Polsce. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem ograniczenie liczby wypadków w branży budowlanej. Więcej informacji na stronie www.warbud.pl

Wiodącym udziałowcem spółki jest VINCI Construction – francuski potentat w dziedzinie budownictwa i robót publicznych. VINCI Construction należy do jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych – Grupy VINCI. Więcej informacji na stronie www.vinci.com

 

 

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 10 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA ,wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. – podmiot powołany przez A.M.G. Finanse Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Rykach oraz Szpitala w Rawie Mazowieckiej.


Brak tagów