Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Będą zmiany w orzekaniu o zdarzeniach medycznych

www.serwiszoz.pl | 2015-04-24

Komisje wojewódzkie ds. orzekania o zdarzeniach medycznych opóźniająsię z wydawaniem orzeczeń. Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2016 r. ma tozmienić. 

 

Założenia doprojektu nowelizacji ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta przewidują wprowadzenie modyfikacji, które w istotnysposób mają usprawnić prace komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Obecnie jednym z niepożądanych zjawisk, z którymi zmagają się wojewódzkiekomisje, jest wydłużony czas wydawania orzeczeń o zdarzeniu medycznym.Ustawodawca określił czas postępowania na okres do czterech miesięcy od dnia wniesieniawniosku. W tym czasie powinno zatem zostać wydane orzeczenie. W praktyce jednakzachodzą liczne problemy z uzyskaniem m.in. opinii biegłych, zatem postępowanieznacznie się przedłuża. Rozwiązanie tego problemu ma nastąpić przez skrócenieczasu, z 30 na 21 dni, w którym kierownik podmiotu leczniczego przedstawiaswoje stanowisko wobec wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.Nieprzedstawienie przez kierownika zajętego stanowiska ma być równoznaczne zakceptacją wniosku i zawartego w nim stanowiska pacjenta. Jednak przedstawieniestanowiska w terminie ma umożliwiać jego późniejsze modyfikacje i przytaczanienowych kwestii. Brak stanowiska kierownika nie będzie równoznaczny z ustaleniemsamego zdarzenia medycznego i nie będzie zwalniać komisji z obowiązkuprzeprowadzenia postępowania.

Na wstępnymetapie planuje się również rezygnację z przedstawienia przez ubezpieczycielapisemnego stanowiska w sprawie. Ponadto możliwe będzie przedłużenie terminu dowydania orzeczenia powyżej czterech miesięcy w przypadku, gdy postępowaniebędzie dotyczyć skomplikowanych spraw. Komisja ma uzyskać również możliwość dopominięcia dowodu z zeznań świadków, których nieobecność nie zostałausprawiedliwiona.

Więcej na ten temat znajdzieszw magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”

 

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej