Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak efektywnie zarządzać aparaturą medyczną

www.serwiszoz.pl | 2015-04-09

System, dzięki któremu placówkamedyczna może sprawnie zarządzać kosztami związanymi z serwisem urządzeńdiagnostycznych oraz czasem, jaki poświęca na przestoje, poprawia jej funkcjonowanie,a zyski z takiej inwestycji łatwo jest policzyć. 

Nowoczesnesystemy umożliwiają zgłaszanie awarii online oraz rejestrowanie przestojów, aletakże wspomagają pracowników w codziennym zarządzaniu usługami serwisowym czysporządzaniu raportów, np. na temat poniesionych kosztów. Dostarczają narzędziapotrzebne zarówno do zarządzania wysoko cenną, specjalistyczną aparaturą, takąjak tomografy, RTG czy rezonans magnetyczny, ale również urządzeniami, które sąstosunkowo niedrogie, ale najliczniejsze, np. pompami infuzyjnymi.

Pierwszaz tych grup jest szczególnie istotna z biznesowego punktu widzenia dla placówkimedycznej. Przestoje urządzeń tego typu są szczególnie kosztowne, dlatego dobrysystem zarządzania aparaturą musi umożliwiać szczegółowe raportowanie takichzdarzeń. Jednocześnie urządzenia te objęte są zazwyczaj umowami serwisowymi.System musi więc rejestrować takie umowy nie tylko w postaci pełnego zapisu,ale z dokładnością do zapisów Service Level Agreement (SLA) na pojedyncze urządzenia. Jeśliprogram będzie spełniał taki warunek, to technik pracujący na sprzęcie wprzypadku awarii odczyta tylko te dane, które są istotne dla szybkiejrealizacji naprawy, ale do danych biznesowych - zwłaszcza kosztowych - dostępbędą miały wyłącznie uprawnione osoby.

Ponadtotego typu urządzenia mogą podlegać specjalistycznym badaniom z różnączęstotliwością. Dla przykładu jeden aparat MR może mieć przeglądy co 6miesięcy a raz na rok powinien mieć wykonane badania pola. Od dobrego programunależy wymagać, aby umożliwiał łatwą i szybką weryfikację wszystkich takichczynności.

Więcej na ten tematznajdziesz w magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej