Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy można odmówić wyboru danego specjalisty

www.serwiszoz.pl | 2015-04-06

W przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych wykonywanychw ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz w lecznictwiezamkniętym

Jednym z podstawowychpraw pacjenta jest możliwość wyboru świadczeniodawcy. Pacjent może więcwybierać spośród wszystkich placówek na terenie całej Polski (brak rejonizacji),na zasadach przewidzianych w przepisach. Uprawnienie to obejmuje przedewszystkim prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego usług z zakresupodstawowej opieki zdrowotnej i mającego umowę z NFZ. Dokonując takiego wyboru,pacjent jednocześnie składa deklaracje wyboru lekarza podstawowej opiekizdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowejopieki zdrowotnej. Prawo do takiego wyboru jest bezpłatne i przysługuje nieczęściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnejzmiany, pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł, jednak opłata nie jestpobierana w przypadku zmiany miejsca zamieszkania pacjenta lub w przypadkuzaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranegoświadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną lub z innych przyczynpowstałych po stronie świadczeniodawcy.

Regulując prawo dostępudo innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych ustawodawca nieprzewidział już takich szczególnych uprawnień dla pacjentów. Zgodnie z art. 29– 31 ustawy pacjenci mają bowiem zagwarantowane wyłącznie prawo wyboru:

·        świadczeniodawcy udzielającegoambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców,którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

·        szpitala spośród szpitali, które zawarłyumowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

·        lekarza dentysty spośród lekarzydentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O ile więc przepisy przyznają pacjentom prawo wyboru stałego lekarzarodzinnego, to w przypadku świadczeń wykonywanych w ambulatoryjnej opiecespecjalistycznej oraz w  szpitalu prawo wyboru ogranicza się tylko doświadczeniodawcy, a więc  podmiotu, któryzawarł umowę z NFZ. Swobodny wybór specjalisty jest więc możliwy tylko wprywatnej placówce. 

Więcej na ten tematznajdziesz w magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej