Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dialog techniczny narzędziem optymalizacji kosztów w placówce

www.serwiszoz.pl | 2015-04-02

Wybórnajlepszego rozwiązania oraz sposób na zachowanie kryterium jakości, które wbranży medycznej pozostaje najważniejsze, to tylko niektóre zalety dialogutechnicznego. 

 

Dialog techniczny to rodzaj konsultacji, które sąprzeprowadzane przy udziale zamawiającego i potencjalnych wykonawców przedrozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z punktuwidzenia kadry zarządzającej placówką medyczną wybór takiego sposobu to świetnenarzędzie optymalizacji kosztów i minimalizowania ryzyka inwestycyjnego.Przeprowadzenie formuły dialogu wiąże się z niewielkim prawdopodobieństwemodwołań w czasie trwania zamówienia publicznego, a co za tym idzie procedurarealizowana jest krócej. Personel podmiotu leczniczego dzięki możliwościlegalnej formy negocjacji, zapoznania się z ofertą rynkową, jak i warunkamitechnicznymi planowanej do zakupu technologii, definiuje konkretnie swojepotrzeby, a dialog podejmowany jest tylko przez oferentów, którzy są w staniezrealizować całą paletę żądań zamawiającego. Zastosowanie dialogu technicznegojest szczególnie korzystne w przypadku rozwiązań, które są częstoaktualizowane, dostarczają bardziej efektywne metody, tak jak diagnostycznaaparatura medyczna czy np. systemy monitoringu pacjenta.

Przeprowadzenie formuły dialogu technicznego wiąże sięz niewielkim prawdopodobieństwem odwołań w czasie trwania zamówieniapublicznego, a co za tym idzie procedura realizowana jest krócej.

Dla kadry menedżerskiej to fachowe narzędzieszczegółowej identyfikacji kosztów, sposób określenia potencjalnego ryzykakontraktowego i jego odpowiedniego rozkładu między stronami, czy możliwościwyeliminowania jego jeszcze przed przeprowadzeniem zamówienia publicznego.

 

Więcej na ten temat znajdzieszw magazynie „Zarządzanie placówką medyczną”

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej