Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak uratować życie

PlanetPR | 2015-04-17
Jak uratować życie

Jak pokazująwydarzenia ostatnich dni, sytuacji w których należy udzielić pomocy przytrafiasię codziennie bardzo dużo. Prasa, radio czy telewizja co rusz donoszą o wypadkach,katastrofach i zdarzeniach, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie i życie.

Nastolatka,która niedawno uratowała chorego na padaczkę pokazała wszystkim dorosłym jakpowinien zachować się człowiek w ekstremalnej sytuacji. Jako jedyna podjęła sięratowania epileptyka. Pozostali współpasażerowie autobusu uciekali w popłoch

Cenne minuty

Jak się zatemzachować, gdy nagle ktoś obok nas osuwa się na ziemię? Wtedy pierwszym ważnymkrokiem jest wezwanie odpowiednich służb (pogotowia, policji, straży). Częstoniestety zdarza się, że świadkowie czekając na przybycie karetki, nie podejmujążadnych działań. A to jest właśnie ten czas, od którego zależy dalszy los, anawet życie poszkodowanego.

W udzielaniupierwszej pomocy kluczowymi są pierwsze 3-5 minut, to one odgrywają  decydującą rolę w walce o życie. Tylko szybkareakcja i pomoc, może kogoś uratować. Sprawne czynności ratunkowe pozwalająprzygotować poszkodowanego do profesjonalnych działań medycznych i tym samymzwiększają szansę pacjenta na przeżycie.

 

Łańcuch życia

Wczesnerozpoznanie i wezwanie odpowiednich służb ratowniczych jest pierwszym elementemz łańcucha ratującego życie. Umiejętność powiadomienia służb o zaistniałymprzypadku jest równie ważna, jak prowadzenie czynności podtrzymujących życie.Jeśli uda się sprawnie wezwać Ratownictwo Medyczne, należy przystąpić doresuscytacji krążeniowo-oddechowej (na 2 wdechy - 30 uciśnięć). Następnymetapem jest wczesna defibrylacja (o ile pacjent wykazuje cechy nagłegozatrzymania krążenia). Jeszcze kilka lat temu na całym świecie osobamiuprawionymi do przeprowadzenia defibrylacji byli tylko lekarze. Dziś sprzęt dozautomatyzowanej defibrylacji może być używany przez każdą osobę, będącąświadkiem wypadku, w którym wymagane jest udzielenie natychmiastowej pomocy.

Oczekiwanie naprzyjazd służb ratowniczych może trwać zbyt długo, by poszkodowany mógłprzeżyć. Natychmiastowa defibrylacja daje szansę na ratunek. Jeśli w pobliżumiejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansana uratowanie ludzkiego życia sięga nawet 70 proc. Osobę, której krążenie nagle ustało, w większości przypadków możeuratować tylko natychmiastowo dostarczony impuls elektryczny. Ważne jestjednak, by nastąpił o nie później niż do pięciu minut od zatrzymania krążenia.Dlatego defibrylatory powinny być instalowane w miejscach użytecznościpublicznej, aby jak największa liczba ludzi miała do nich szybki i łatwy dostęp-  mówi Mieszko Skoczylas zPhysio-Control.

Ostatnim zogniwem w procesie ratowania życia ludzkiego jest fachowa pomoc medyczna. Jakpotwierdzają statystyki, zazwyczaj ratujemy osoby bliskie: własne dzieci,współmałżonków, rodziców, współpracowników. Warto, zatem nie pozostać bezsilnymw momencie, kiedy zdrowie i życie bliskiej osoby bezpośrednio zależy od nas.Pamiętajmy, że rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji zwiększa szanse na zdrowie iprzeżycie, a decydując się na ratowanie ludzkiego życia, działamy zawsze w imięnajwyższej wartości

 

 

 

 

 

.