Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych a rzeczywistość

ZARYS International Group | 2015-03-27

Rok 2014 przyniósł znaczące zmiany w Prawie Zamówień Publicznych (PZP), a na szczególną uwagę zasługuje zapis o wymogu stosowania przynajmniej dwóch kryteriów przy ocenie i wyborze wykonawcy na usługi czy też dostawy. Zmiana w artykule 91 PZP całkowicie zmieniła sytuację, szczególnie na rynku jednorazowego sprzętu medycznego, gdzie postępowania przetargowe z racji ciągłego zużywania się sprzętu są regularne, a z racji bardzo szerokiej gamy asortymentu także bardzo rozdrobnione. Zasadniczo kierunek ustanowienia co najmniej dwóch kryteriów oceny oferty jest słuszny, natomiast niestety, jak to zwykle bywa, ustawodawca podszedł do sprawy bardzo doktrynalnie, nie zostawiając zamawiającemu pola do manewru w przypadku zamówień, które nie wymagają określania przynajmniej dwóch kryteriów. W przypadku sprzętu jednorazowego użytku zasadne jest wprowadzenie kryterium oceny jakości, jak na przykład w szeroko stosowanych rękawicach medycznych. Przy obecnie trwającej wojnie cenowej i bardzo dużej konkurencji na rynku, wielu producentów czy też dystrybutorów stara się pójść najłatwiejszą drogą oferując szpitalom towar w bardzo niskiej cenie, ale też słabej jakości i niespełniający podstawowych norm. W takiej sytuacji szpitale mają możliwość wprowadzenia do postępowania kryterium jakości, które może definiować takie właściwości, jak wytrzymałość rękawicy, odporność na określone substancje czy przebadanie na wymagane normy. W ten sposób zamawiający jest w stanie osiągnąć poszukiwany kompromis pomiędzy jakością, a ceną. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym asortymencie wprowadzanie drugiego kryterium jest konieczne. W sprzęcie takim, jak na przykład pojemniki na odpady medyczne, szpatułki, czy w innym drobnym asortymencie, nie sposób jest ocenić jego jakości. W takich przypadkach dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy szpitale, aby spełnić wymogi PZP, wprowadzają takie kryteria, jak termin dostawy czy termin płatności, które wpływają na przykład na 1% lub 5% oceny oferty. Stwarza to niepotrzebne zamieszenia i zdecydowanie utrudnia zamawiającemu ostateczną ocenę oferty w przypadkach, gdy logicznym byłoby stosowanie kryterium „100% cena”. Na koniec warto dodać, że wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny nie wyklucza zastosowania aukcji, która jak pokazują przykłady dużych szpitali jest w stanie zapewnić im najkorzystniejszy efekt.


Paweł Ossowski

Business Development Manager w ZARYS International Group
Ekspert rynku wyrobów medycznych

Brak tagów