Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Grupa AMG i WARBUD podejmują współpracę w zakresie PPP w ochronie zdrowia

A.M.G. Finanse | 2015-03-25

W dniu 16 lutego 2015 r. została podpisana umowa o współpracy dotycząca wdrażania rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) pomiędzy WARBUD S.A. i WARBUD PPP 2 Sp. z o.o. oraz A.M.G. Finanse Sp. z o.o. i AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest nawiązanie współpracy w zakresie udziału w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Bobolice na udzielenie zamówienia: „Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prawnego na terenie Gminy Bobolice”.

„Naszym wspólnym celem jest budowanie dobrego wizerunku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i skuteczne realizowanie inwestycji w formule PPP. Chcemy pokazać, że można wdrażać projekty tego typu w ochronie zdrowia w Polsce, z korzyścią dla sektora publicznego i lokalnych społeczności.” – komentuje Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse i AMG Centrum Medyczne.

Zawarta umowa ma stanowić punkt wyjścia do dalszej współpracy jej stron w zakresie wspólnego udziału w przetargach i postępowaniach na realizacje inwestycji w sektorze ochrony zdrowia w formule PPP.

 

 

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. – lider na rynku wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie doradztwa w zarządzaniu oraz restrukturyzacji naprawczej Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od 9 lat realizuje misję kształtowania optymalnej formy funkcjonowania publicznych jednostek ochrony zdrowia umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe. Spółka wdraża kompleksowe strategie funkcjonowania SPZOZ czy NZOZ oraz wprowadza rozwiązania, których celem jest naprawa gospodarki finansowej szpitali m.in. poprzez racjonalizację kosztów działalności bieżącej. Atutem A.M.G. Finanse jest doświadczenie w zarządzaniu szpitalami oraz osobista odpowiedzialność za skuteczne wdrożenie czynności restrukturyzacyjnych w ponad 30 publicznych jednostkach ochrony zdrowia. Z usług korzystają szpitale Ministerstwa Zdrowia, MSWiA, wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie. Zespół tworzą pracownicy naukowi czołowych wyższych uczelni państwowych, dyrektorzy zrestrukturyzowanych szpitali, prawnicy, przedstawiciele sektora bankowego, audytorzy, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi, lekarze, farmaceuci oraz specjaliści zamówień publicznych.

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. – podmiot powołany przez A.M.G. Finanse Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności leczniczej Szpitala Powiatowego w Rykach oraz Szpitala w Rawie Mazowieckiej.

 

Warbud SA- jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Generalny wykonawca prestiżowych projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, przemysłowego, ekologicznego, specjalistycznego oraz inżynierskiego. W swojej blisko 25-letniej działalności spółka oddała do użytku ponad 450 obiektów. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem Regionów: Centrum, Północ, Południe, Wschód. Od 2010 r. w strukturach spółki działa Dyrekcja Budownictwa Medycznego odpowiedzialna za realizację obiektów służby zdrowia na terenie całego kraju. Warbud jest jednym z sygnatariuszy „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie” – inicjatywy największych generalnych wykonawców w Polsce. Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem ograniczenie liczby wypadków w branży budowlanej.
Więcej informacji na stronie www.warbud.pl

Wiodącym udziałowcem spółki jest VINCI Construction – francuski potentat w dziedzinie budownictwa i robót publicznych. VINCI Construction należy do jednego znajwiększych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych – Grupy VINCI. 

Więcej informacji na stronie www.vinci.com

Brak tagów