Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zawiadomienia z NFZ drogą elektroniczną

serwiszoz.pl | 2015-03-25
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 13 lutego 2015 r. podpisał nowe zarządzenie nr 12/2015/DSOZ w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zastąpiło dotychczas obowiązujące zarządzenie nr 57/2013/DSOZ z 2 października 2013 r.

Istotną nowość w odniesieniu do regulacji dotychczasowego zarządzenia stanowi § 14 ust. 1 pkt 12 zarządzenia, przewidujący możliwość złożenia przez oferenta wraz z pisemną ofertą oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczenia przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Regulacja ta stanowi konsekwencję dopuszczenia w § 5 ust. 3 rozporządzenia możliwość stosowania przez komisje konkursowe przy doręczaniu oferentom oświadczenia i zawiadomienia środków komunikacji elektronicznej, bez zachowania wymogów dotyczących bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Oferent, który chce umożliwić komisji posługiwanie się przy doręczeniach pocztą elektroniczną, powinien wyrazić na to zgodę, przede wszystkim przez wypełnienie i załączenie do oferty formularza według wzoru określonego w załączniku nr 9 do zarządzenia.

Oferent, który chce otrzymywać zawiadomienia i oświadczenia z NFZ e-mailem, może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenia przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Więcej w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną"


Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej