Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Benchmarking narzędziem doskonalenia placówki

serwiszoz.pl | 2015-03-20
Porównanie kosztów procesów i praktyk własnych z tymi, które są stosowane w firmach uznawanych za liderów swej dziedziny, może przynieść wymierne korzyści placówce medycznej.

Kompromis między zachowaniem wysokiej jakości świadczonych usług, a oszczędnościami brzmi jak niespełnione marzenie każdego menedżera w ochronie zdrowia. Poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na racjonalizację kosztów medycznych jest lekarstwem, które zastosowane długofalowo będzie się opłacać. Jednym z najlepszych narzędzi do tego, szczególnie w sektorze ochrony zdrowia, jest benchmarking. Wyniki tych badań tworzą podstawę do doskonalenia firmy. W końcu lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych.

W Polsce wiele podmiotów leczniczych, szczególnie tych, których organem założycielskim pozostaje samorząd, zarządzane są instynktownie. Decyzje menedżerów są odpowiedzią na bieżącą sytuację, daleko odbiegającą od realizacji przemyślanej, długofalowej polityki rozwoju podmiotu.

Ustandaryzowanie danych przez zastosowanie benchmarkingu to jednoczesny proces zarządzania szpitalem, jak i nadzoru nad jego działalnością. Dlatego podejmowana ocena przy zastosowaniu tych narzędzi powinna składać się z analizy części ekonomicznej funkcjonującej jednostki, tu głównie oceny sprawozdań finansowych, jak i części jakościowej, czyli obszaru racjonalizacji kosztów i zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Więcej w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną"

Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej