Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dodatkowe punkty od NFZ za certyfikację antybiotykoterapii

serwiszoz.pl | 2015-03-17
Certyfikat wydany w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków będzie jednym z kryteriów oceny ofert w konkursach na leczenie szpitalne przeprowadzanych przez NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia prezesa funduszu zmieniający zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz proponuje, aby element oceny jakości, jakim są zakażenia szpitalne i racjonalna polityka antybiotykowa, był oceniany na podstawie certyfikatu wydawanego na podstawie ankiety oceniającej efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA).

W czerwcu 2014 r. w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków przygotowano ankietę oceniającą efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA). Dokument może być wykorzystany do uzyskania certyfikatu przyznawanego przez NPOA lub w procesie samooceny efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej.

Więcej artykułów na temat ochrony zdrowia w magazynie "Zarządzanie placówką medyczną"
Brak tagów
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej