Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Waterpoint system – zdrowa woda w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

Grupa Liberta | 2015-03-20

Waterpoint to system dostawy wody pitnej oparty na istniejących systemach wodociągowych. Woda z dystrybutora bezbutlowego nie jest jednak wodą z „kranu” - nowoczesne technologie dają niewyobrażalne możliwości przygotowania wody. Ciśnienie pod jakim znajduje się woda w sieci pozwala na zastosowanie skutecznej filtracji o gradacji od kilkumikronów do setnych części mikrona tak, aby wszystkie zawieszone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne i mikrobiologiczne zostały odfiltrowane. Zasadą Waterpoint jest stosowanie takich technik, aby nie naruszać pożądanej w wodzie naturalnej kompozycji minerałów, często wcale nie gorszej od obecnie występujących w oferowanych na rynku wodach butelkowanych. Dodatkowym atutem dystrybutorów bezbutlowych jest możliwość schładzania, podgrzewania lub nasycania w nich wody dwutlenkiem węgla.

W technologii uzdatniania wody w publicznych wodociągowych dokonano w ostatnich latach skoku cywilizacyjnego. To techniki głównie ograniczające użycie chloru, co znacząco redukuje zawartość szkodliwych substancji po procesie dezynfekcji. Niestety problemem jest jakość rozbudowanej sieć wodociągowej, w której, pomimo że jest zasilana czystą ibezpieczną wodą, istnieje ryzyko tzw. wtórnego skażenia, a także następuje bardzo często pogorszenie walorów smakowych. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko ok. 1% wody zasilającej wodociągi publiczne trafia do konsumpcji, nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a często i możliwości technicznych, aby stosować w sieciach wodociągowych tak precyzyjnych technologii, jakie zostały użyte w systemie Waterpoint dla całej ilości wody.

Istotnym elementem systemu jest zasada POU (z ang. Point of Use), czyli filtrowania w miejscu użycia, bezpośrednio przed spożyciem, co minimalizuje ryzyko wtórnego zanieczyszczenia i daje odczucie świeżości i dobrego smaku. Nowa generacja dystrybutorów bezbutlowych to uzupełnienie brakującego dotychczas ogniwa w łańcuchu dostaw wody do picia od ujęcia do konsumenta w zbiorowych systemach zaopatrzenia wody.

Filtry w systemie Waterpoint dobierane są indywidualnie w zależności od jakości wody w danej lokalizacji i wymagań klienta, a nowoczesne, cienkie przyłącza z tworzyw sztucznych pozwalają na ustawianie dystrybutorów w dowolnie wybranych miejscach, dogodnych dla użytkownika. Korzyści z zastosowania systemu to przede wszystkim koniec z uciążliwymi dostawami wody w kilkunastolitrowych butlach oraz potrzebą ich magazynowania i przechowywania w odpowiednich warunkach. Transport wody w opakowaniach do miejsc, w których wody jest pod dostatkiem w wodociągu publicznym, jest absurdem ekonomicznym i organizacyjnym oraz przyczyną niepotrzebnego skażenia powietrza rakotwórczymi spalinami.

Zastosowanie systemu Waterpoint to również świeżai krystalicznie czysta woda dostępna w każdej chwili i w ilościach nieograniczonych, a jej większe spożycie nie będzie powodować wzrostu kosztów. Cena metra sześciennego wody z wodociągu kosztuje obecnie średnio kilka złotych, a ta sama ilość wody zapakowanej do butelek PET to już wydatek znacznie powyżej jednego tysiąca złotych. Należy pamiętać, że obecnie co roku pozostaje w środowisku naturalnym w naszym kraju ponad sto ton odpadu zopakowań! Wdrożenie systemu Waterpoint to okazja na dobrze rozumiane partnerstwo prywatno-publiczne, poprzez zastosowanie rozwiązania w szpitalach, szkołach, przedszkolach i innych podległych samorządom terytorialnym jednostkach. Dzięki temu zapewniony zostaje w tych jednostkach nieograniczony i bezpieczny dostęp do świeżej i krystalicznie czystej wody. 

Brak tagów