Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pakiet onkologiczny

ZARYS International Group | 2015-03-13

Dariusz Socha

Prezes Zarządu ZARYS International Group
Ekspert rynku wyrobów medycznych

Założenia pakietu onkologicznego są oczywiście dobre, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Z jednej strony chodzi, o to, aby pacjent był zdiagnozowany już na etapie lekarza rodzinnego, następnie w momencie wykrycia zagrożenia, choroby szybko przejęty przez wysokospecjalistyczne jednostki, które posiadając szeroki zakres specjalistów oraz wysokiej klasy sprzęt kompleksowo leczyły chorego. Chory powinien zyskać na tym, iż diagnoza ma być już na etapie lekarza rodzinnego, a weryfikacja choroby w najbliższej pacjentowi jednostce, spełniającej oczywiście wymogi postawione w rozporządzeniu. Czyli w założeniu ustawodawca brał pod uwagę, że pacjenci będą również obsługiwani przez mniejsze jednostki niż obecnie, w tym również szpitale powiatowe. Pacjenci mieli uzyskać kompleksowy i szybki dostęp do specjalistów i aparaturymedycznej. Niestety sposób wprowadzenia pakietu bez konsultacji, bez analizy posiadanych zasobów oraz bez określenia jakie jednostki lecznicze mają pełnić rolę jednostek onkologicznych, spowodował, że niewiele się zmieniło na lepsze, a wręcz wymogi, które postawiono przed szpitalami spowodowały, iż większość znich, która dotychczas udzielała porad onkologicznych, nie jest w stanie rozliczyć tych świadczeń. Kolejnym defektem pakietu jest jego zbiurokratyzowanie, które powoduje niechęć szpitali i personelu do świadczenia usług onkologicznych. Można też odnieść wrażenie, że ustawodawca wprowadzając pakiet nie zastanawiał się nad tym, że jest to zupełne odwrócenie systemu, który dotychczas funkcjonował. Pamiętajmy, że dotychczas były tworzone potężneośrodki onkologiczne, gdzie kupowano za setki milionów specjalistyczny sprzęt i nagle w przeciągu paru miesięcy przerzuca się ciężar leczenia pacjentów onkologicznych na mniejsze jednostki nie zastanawiając się co z dotychczas zakupionym sprzętem medycznym, łóżkami szpitalnymi czy dużą ilością pielęgniarek i personelu szpitalnego, które niedawno były zatrudnianie. Co do zasady sam kierunek zmian jest słuszny, natomiast z punktu widzenia porządku, wykorzystania środków publicznych oraz samego procesu leczenia pacjentów, którzy często są zdezorientowani całą sytuacją, tego typu zmiany powinno wprowadzać się w dłuższym okresie czasu dając możliwość przygotowania się do nowej sytuacji, poczynienia zakupów inwestycyjnych, pozyskania personelu oraz edukacji wszystkich stron. Patrząc z punktu widzenia firmy takiej jak Zarys, która dostarcza sprzęt medyczny do jednostek szpitalnych, w tym do ośrodków onkologicznych, jest to oczywiście słuszny kierunek. Docelowe zwiększenie się jednostek onkologicznych daje nam szanse wprowadzania na rynek nowych technologii i możliwości dostarczania wysokospecjalistycznego sprzętu, którego także jesteśmy producentem. Podsumowując wprowadzony pakiet onkologiczny. Generalnie kierunek rozwoju jest dobry, natomiast ustawodawca powinien się nad nim jeszcze pochylić, aby wdrożyć zmiany ułatwiające leczenie oraz wziąć pod uwagę brak kadry lekarskiej, przez co wprowadzając wymóg posiadania równocześnie onkologa, specjalisty radioterapii oraz torakochirurga dyskwalifikuje z góry jednostkę leczniczą, która dotychczas była w stanie w jakiś sposób pomóc pacjentowi onkologicznemu. Wprowadzając te zmiany należy dać pacjentowi alternatywę, a tej obecnie jest brak.

Brak tagów