Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Technologie w medycynie

Multiexpo

Medycyna wobec nowychtechnologii

28 kwietnia 2015 roku wWarszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji „Technologie w medycynie”,której tematyką będą nowoczesne rozwiązania stosowane w szpitalach iprzychodniach. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli kadryzarządzającej placówek.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamyprzedstawicieli prywatnych i publicznych placówek Ochrony Zdrowia orazadministracji publicznej.

Proponowanezagadnienia tematyczne

1.Systemy i technologie wykorzystywanew placówkach medycznych
- komunikacja wewnątrzszpitalna,
- systemy zarządzania jakością,
- systemy rozliczania i generowania raportów,
- systemy do fakturowania,
- systemy rozliczeń kontraktów,
- systemy rozliczeń z NFZ,
- rozwiązania BI, BPM, HRMS,
- kompleksowa obsługa pacjentów,
- zarządzanie pracą lekarzy i pielęgniarek,
- statystyki medyczne,
- ubezpieczenia OC dla lekarzy,
- RIS/PACS,
- LIS, HIS
- wykorzystanie technologii GIS i GPS w ratownictwie medycznym,
- systemy dyspozytorni dla pogotowia ratunkowego,
- outsourcing usług niemedycznych.

2.Nowoczesny sprzęt wykorzystywany wochronie zdrowia
- sprzęt medyczny,
- zarządzanie informacją o sprzęcie medycznym.

3.Dokumentacja medyczna
- e-rejestracja,
- bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych,
- elektroniczna dokumentacja medyczna,
- systemy obiegu informacji,
- podpis elektroniczny.

4.Najlepsze praktyki zarządzania w ochroniezdrowia

Organizatoremprzedsięwzięcia jest firma MultiExpo.

Szczegółowe informacjeznajdują się na stronie http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-25-03-2015

Rejestracja: http://multiexpo.pl/technologie-w-medycynie-25-03-2015/rejestracja

Kontakt:
JustynaMejłun
tel.+48 725 192 689
justyna.,mejlun@multiexpo.pl