Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

SZKOLENIE-NOWE TERMINY: Jak nadzorować proces wystawiania recept refundowanych

http://szkolenia.wip.pl/zdrowie/ | 2015-02-24
Jak nadzorować proces wystawiania recept refundowanych, aby nie narazić się na surowe kary w zakresie ordynacji lekarskiej?

Zawarcie przez świadczeniodawcę umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ wiąże się z uzyskaniem przez lekarzy udzielających świadczeń w tym podmiocie uprawnień do wystawiania recept refundowanych.

To z kolei rodzi obowiązek poddania się kontroli zasadności ordynacji lekarskiej oraz zgodności z zasadami wystawiania recept.

Warto podkreślić, że wraz z wejściem w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych pojawiło się wiele trudności interpretacyjnych dotyczących ordynacji lekarskiej.

Dodatkowo NFZ prowadzi częste kontrole, a najczęstsze nieprawidłowości w zakresie ordynacji lekarskiej stwierdzone w 2014 roku dotyczyły m.in.:

wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli,
braku wpisów w dokumentacji medycznej dotyczących porady ambulatoryjnej, wywiadu lekarskiego, wyników badań diagnostycznych, zaordynowanych leków oraz wystawionych recept,
braku dokumentacji medycznej,
wystawienia recept na drukach posiadających numery przyznane innym lekarzom.

Bądź dobrze przygotowany na ewentualną kontrole NFZ!

Weź udział w szkoleniu: 
„Recepty refundowane a zakres ordynacji lekarskiej
w świetle nowych przepisów i kontroli NFZ ”,
które odbędzie się 17 marzec 2015 r. w Łodzi
oraz 23 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Program szkolenia>>

Weź udział w szkoleniu, a dowiesz się:

  • kto jest uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane,
  • jak właściwie ordynować leki zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi,
  • kiedy można wystawić tzw. receptę zaoczną,
  • co biorą pod uwagę kontrolerzy NFZ, sprawdzając zasadność ordynacji lekarskiej,
  • jakie wpisy uzasadniające zaordynowanie określonych leków powinny się znaleźć w dokumentacji medycznej, aby nie narazić się na surowe kary,
  • co grozi menedżerowi i lekarzowi za nieprawidłowości w ordynacji lekarskiej,
  • jakie środki odwoławcze przysługują menedżerom i lekarzom w postępowaniu przed NFZ.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Koszt udziału w szkoleniu wynosi:
netto 550 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 676,50 zł

Promocja -RABAT 100 zł
Szkolenie w Łodzi:
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 11 marca 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł. 

Szkolenie w Krakowie:
Przy nadesłaniu zgłoszenia do 16 kwietnia 2015 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 450 zł + 23% VAT,
kwota brutto: 553,50 zł.

Formularz zgłoszenia online>>


Tagi: recepty