Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Silny dolar wpływa negatywnie na branżę medyczną

ZARYS | 2015-02-02

W dyskusji publicznej dużo się słyszy o nagłym wzroście kursu franka i jego negatywnym wpływie na polską gospodarkę, a szczególnie kredytobiorców. Zapominamy jednak, że to umacniający się dolar jest szkodliwy zarówno dla importerów, eksporterów, jak i producentów. W przypadku importerów mówimy głównie o towarach nabywanych na Dalekim Wschodzie, gdzie główną walutą rozliczeniową jest USD. W sytuacji producentów wiele przedsiębiorstw nabywa surowiec lub półprodukt za granicą, gdzie również walutą rozliczeniową jest USD. Jak pokazują statystyki celem większości polskich eksporterów są kraje UE, gdzie walutą rozliczeniową jest EUR, które umocniło się wobec złotego w znacznie mniejszym stopniu niż dolar.

Szczególnie katastrofalne skutki przyniesie to dla branży sprzętu medycznego, która jest oparta na zamówieniach publicznych i gwarancji ceny na przynajmniej 12, a często 24 miesiące. W trakcie większej części 2014 roku (od stycznia do września) dolar utrzymywał się na stabilnym poziomie pomiędzy 3.05, a 3.15, co pozwalało na optymalizowanie cen i oferowanie produktów w konkurencyjnych cenach w przetargach. Na czym zyskały przede wszystkim placówki służby zdrowia, redukując koszty zaopatrzenia (widać to doskonale poszacunkach przetargowych – w większości przypadków oferty przedsiębiorstw były o kilkanaście procent niższe niż szacowana kwota zamówienia). Nikt niestety nie przewidywał, że wciągu 3 miesięcy USD umocni się o ponad 20%. W tej sytuacji już sama różnica kursowa skonsumowała i tak niskie marże dostawców. Dobry przykład to rękawice medyczne, które w 70% są importowane z Malezji, a w wyniku silnej konkurencjina rynku marże nie przekraczają 10%. W tej sytuacji większość umów podpisanych w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku stanie się nierentownych, jeżeli dolar utrzyma się w dłuższej perspektywie na poziomie powyżej 3.5 PLN. W skrajnych przypadkach mniejsze firmy mogą nawet zostać postawione przed wizją bankructwa.

Pamiętajmy, że wyższy kurs waluty amerykańskiej wpłynie także znacząco na nowe postępowania przetargowe, ceny oferowane przez dostawców w szpitalach będą znacznie wyższe. Nagły wzrost cen sprzętu jednorazowego zostanie przerzucony na odbiorców, przez co placówki medyczne mogą zacznie przekroczyć swoje budżety, często kalkulowane już w oparciu o niskie ceny z pierwszych trzech kwartałów 2014 roku.

Reasumując, silny dolar w dłuższej perspektywie to bardzo trudna sytuacja zarówno dla producentów, jak i dystrybutorów sprzętu medycznego, a także dla pacjentów, którzy zostaną dotknięci nagłą podwyżką cen. Sytuacja ta pokazuje niestety słabość polskiej gospodarki, gdyż nawet biorąc pod uwagę możliwości zabezpieczania przedsiębiorstwa przed wahaniami kursowymi, żaden dyrektor finansowy spółki nie zakłada wahań waluty na poziomie ponad 20% w okresie kwartału.


Paweł Ossowski

Business Development Manager w ZARYS International Group
Ekspert rynku wyrob
ów medycznych

Brak tagów