Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

physio-control | 2015-02-02
X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

W ubiegły piątek zakończyła się X jubileuszowa edycja Międzynarodowych Zimowych  Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.Organizatorem Mistrzostw było Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Powiat Bielski.W zawodach wzięło udział 53 drużyny, w tym44 z Polski i 9 zagranicznych.

ZimoweMistrzostwa w RatownictwieMedycznym to najbardziej znana, prestiżowa i niezwykle widowiskowa impreza naterenie naszego kraju. Ratownicy przyjeżdżają po to, aby się uczyć i wymieniaćdoświadczenia. Wypadek, wybuch czy napad, to tylko niektóre z przygotowanychkonkurencji dla startujących w zawodach ekip ratowniczych.

Nowością tegorocznych Mistrzostw, byłyzadania związane ze współpracą z ratownikami górniczymi. Organizatorzywymyślili na terenie kopalni PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach akcjępozorowaną – wybuch gazu w kopalni. Zespoły musiały  poradzić sobie do czasu przybycia pozostałychsłużb.

Kolejną z akcji symulowanych byłozderzenie samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej, a w centrumhandlowym, ratownicy najpierw musieli pomóc osobie chorej na cukrzycę, anastępnie - w skutek napadu na jubilera - rannemu przestępcy.

Niezabrakło również sesji wykładowych oraz prezentacji najnowocześniejszego  sprzętu medycznego. W pierwszym dniuzawodów podczas panelu naukowego można było zapoznać się z prezentacją nt. „LUCAS standardem w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce”.

Podkoniec Mistrzostw, dla wszystkich ekip biorących udział w zawodach odbyło siędodatkowe, nie punktowane zadanie związane z użyciem LUCASa.

Zadaniemuczestników było prawidłowe wykorzystanie sprzętu w przypadku nagłego zatrzymaniaakcji serca. Organizatorzy zadania, brali pod uwagę czas przeprowadzenia akcjioraz użycie LUCASa z zachowaniem wszystkich procedur zgodnych dla sprzętu.

Dla 3zwycięskich ekip ufundowano nagrody. Najlepszymi okazali się:

PowiatowaStacja Pogotowia Ratunkowego z Tarnowa, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – załoganr. 2, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego zKielc.

Każda edycjazawodów zostaje wzbogacona o nowe poglądy oraz doświadczenia uczestników – mówi Adam Sroczyński z Physio-Control. Mistrzostwa są  doskonałą okazją do pokazania sprawnościi możliwości nie tylko polskiego systemu ratownictwa medycznego, ale także przekonania się jakradzą sobie zespoły z  zagranicy – dodaje.

 

Celem każdejedycji zawodów jest podnoszenie umiejętności reagowania ratowników wcodziennych akcjach. Uczestnicy otrzymują możliwość sprawdzenia i doskonaleniaswoich umiejętności w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych. Corocznie organizatorzykładą nacisk również na walor edukacyjny imprezy.

 

Zwycięzcami XMiędzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym okazali się:

-I miejsceSP ZOZ RPR Sosnowiec SPR Dabrowa Górnicza

-IImiejsce Z.Z.O.Z w Żywcu

-III miejsce Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego wTarnowie

-IIImiejsce Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  Kielce

Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom i dozobaczenia już rok!