Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Kontaminacja tradycyjnych opakowań rękawic diagnostycznych a koszty systemu ochrony zdrowia

G.C.Z.M. ZARYS | 2015-01-23

Rękawice diagnostyczne stosowane w placówkach służby zdrowia mają na celu zapobiec możliwym zakażeniom krzyżowym. Jednak niejednokrotnie niewłaściwa higiena rąk przed założeniem rękawic może spowodować kontaminację zarówno opakowania, jak i samych rękawic, co naraża pacjenta na potencjalne ryzyko zakażeń krzyżowych. Badana wskazują, że zastosowanie tradycyjnych opakowań rękawic może zwiększać ryzyko zakażeń, a przez to koszty systemowe.

Zakażenia szpitalne są współcześnie coraz większym wyzwaniem stawianym przed służbą zdrowia. Statystycznie w Europie rocznie dochodzi do 5 milionów przypadków wystąpienia zakażenia szpitalnego, co przyczynia się do 25 milionów dni dodatkowej hospitalizacji oraz powoduje wzrost kosztów szpitalnych o 13-24 bilionów Euro(1). 90% wszystkich zakażeń szpitalnych powodowanych jest przez przenoszenie mikroorganizmów przez ręce pracowników służby zdrowia (1,2). Najważniejszym czynnikiem zapobiegającym przenoszeniu czynników zakaźnych w placówkach służby zdrowia jest kompleksowa higiena rąk. Według raportu WHO w niektórych przypadkach liczne obserwacje mycia i dezynfekcji rąk wykazały zgodność  z przyjętymi procedurami na poziomie mniejszym niż 50% (1). Niezgodność z procedurami mycia rąk wynika m.in. z pracy pod presją czasu, stresującego środowiska pracy, podrażnień występujących po środkach do higieny rąk oraz braku szkoleń i informacji. Wśród pracowników służby zdrowia zakładających rękawice medyczne niejednokrotnie występuje „fałszywe” poczucie bezpieczeństwa. Stosowanie rękawic traktuje się jakoalternatywę do higieny rąk, przez co jest ona pomijana zarówno przed jak i po zdjęciu rękawic. Międzynarodowe badania wykazały, iż 20 % pacjentów ma kontakt z potencjalnie skontaminowaną rękawicą, przez co 1 na 5 kontaktów z pacjentem może prowadzić do zwiększonego ryzyka zakażeń krzyżowych (3,5,6). W jednym ze szpitali w Stanach Zjednoczonych (North Western Memorial Hospital) przeprowadzono badania laboratoryjne mające na celu ocenę zakresu oraz skali kontaminacji rękawic diagnostycznych na salach chorych w celu określenia, czy rękawice mogą być pośrednio źródłem transmisji bakterii. Badania te wykazały rozległą kontaminację rękawic przez bakterie znajdujące się w florzebakteryjnej skóry, a także patogenów znajdujących się w izolatkach. Ponadto stwierdzono, iż opakowania rękawic przechowywane w salach chorych mogą służyć jako rezerwuar dla mikroorganizmów. W ten sposób bakterie mogą być przenoszone do osłabionych pacjentów (7). Stosując tradycyjne opakowania rękawic diagnostycznych istnieje większa szansa skontaminowania rękawic oraz samego opakowania, między innymi poprzez otwór, z którego są one wyjmowane, poprzez wyjmowanie rękawic za powierzchnie krytyczne, czyli powierzchnię dłoni i palców, oraz poprzez dotykanie innych rękawic znajdujących się w opakowaniu.

Wystarczy jedna skontaminowana dłoń, aby zainfekować całe tradycyjne opakowanie rękawic diagnostycznych. Dalsze zakładanie skażonych rękawic powoduje narażenie pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego. Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom stosowanym przez tradycyjne opakowania rękawic opracowuje się nowe systemy ich dozowania, w tym SafeDon. Umożliwia on pojedyncze wyjmowanie rękawic z opakowania jedynie za mankiet, chroniąc tym samym krytyczne powierzchnie rękawicy (dłonie i palce) przed skażeniem. Dzięki zastosowaniu specjalnych uchwytów naściennych umożliwiających zawieszenie na nich rękawic zapobiega się przed dotykaniem zarówno opakowania, jak i pozostałych rękawic znajdujących się w nim, minimalizując w ten sposób ryzyko zakażeń krzyżowych. Dodatkowo zawieszając opakowania na ścianie separuje się je tym samym od blatu roboczego zapobiegając możliwości przeniesienia z niego mikroorganizmów.

Stosowanie takich opakowańznacząco redukuje możliwość kontaminacji rękawic, jak i opakowań, a tym samym zakażeń krzyżowych. Pojedynczy system dozowania rękawic eliminuje wyzwania związane z tradycyjnymi opakowaniami, w których może dojść do skażenia otworu do wyjmowania rękawic, opakowania jak i samych rękawic. Zastosowanie takiego nowatorskiego systemu może znacząco przyczynić się do zmniejszenia ilości zakażeń szpitalnych związanych ze stosowaniem rękawic medycznych, a co za tym idzie znacząco zredukować wydatki placówek medycznych i koszty całego systemu ochrony zdrowia.

Literatura:

1.      WHO, 2009: Guidelines to HandHygiene in Health Care

2.      Raquel O Rumbaua: an observational study of hand washing practices of healthcare workers -1999

3.   Pittet D, et al: Bacterial Contamination of Hands of Hospital Staff During Patient Care

4.      “National Guidlines in Handhygiene”, Norway, Folkehelseinstituttet, 2004

5.   Thompsonet al.: Handwashing and glove use in a long-term care facility. Infect Control Hosp Epidemiol1997;18:97—103.

6.      Flores, A., Pevalin, D. (2007) Glove use and compliance with hand hygiene. Nursing Times; 103: 38, 46-48

7.  Contamination of ExaminationGloves in Patient Rooms and Implications for Transmission of AntimicrobialResistant Microorganisms

MaureenH. Diaz, BS; Christina Silkaitis, MT; Michael Malczynski, BS; Gary A. Noskin,MD; John R. Warren, MD; Teresa Zembower, MD

Infection Control and Hospital Epidemiology

Vol. 29, No. 1 (January2008) (strona 63-65)


 

 

ZARYS

 

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego "ZARYS" Sp. z o. o. jest wiodącym na rynku wytwórcą oraz dostawcą podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego dla większości placówek medycznych w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma oferuje sprzęt medyczny niemal ze wszystkich dziedzin medycyny, przede wszystkim sygnowany własną marką, a także znanych producentów polskich i zagranicznych.

Oferta ZARYS jest najbardziej kompleksowa na rynku – firma może wyposażyć statystyczny szpital w ponad 90% podstawowego sprzętu medycznego, jaki jest niezbędny dla takiej placówki.

ZARYS został założony w 1989 roku, jego centrala mieści się w Zabrzu. Nad rozwojem oferty oraz zapewnieniem codziennych, terminowych dostaw do odbiorców dba profesjonalny zespół składający się z ponad 140 pracowników. Grupa regionalnych konsultantów służy utrzymaniu bezpośredniego kontaktu z klientami, co pozwala na szybką analizę ich potrzeb i elastyczne dostosowanie się do nich.

ZARYS posiada najnowocześniejsze w Polsce centrum logistyczno-magazynowe, stabilne zaplecze finansowe i sieć sprawdzonych partnerów handlowych, dzięki czemu może szybko i kompleksowo zabezpieczać potrzeby swoich klientów. Firma spełnia najwyższe międzynarodowe standardy, co potwierdzają między innymi przyznane jej certyfikaty ISO zarządzania jakością w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych.

Misją ZARYS od początku istnienia jest wytyczanie najlepszych standardów na rynkuproduktów medycznych oraz wytwarzanie i dostarczanie klientom sprzętu najwyższej jakości w przystępnej cenie. Niezwykle ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
i stałe rozbudowywanie kompleksowej oferty handlowej dla placówek ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim produktów sygnowanych własną marką.

Więcejna: www.zarys.pl

Brak tagów